Hauptmann, Franc (1847–1925)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 3, št. 39, 12. 9. 1927

Slovenski biografski leksikon

Hauptmann Franc, pedag. pisatelj, r. 2. marca 1847 kot kmečki sin pri Sv. Križu nad Mariborom, u. 29. jan. 1925 v Lj. Osnovno šolo je dovršil doma, gimnazijo v Mariboru (1867), univerzo v Gradcu (1871), kjer je bil domači učitelj pri grofu Attemsu; po prof. izpitu iz mat. in fizike (1874) je služboval na graški višji realki in I. drž. gimn., na ženskem učiteljišču v Celovcu (1876–8), od sept. 1878 do upokojitve dec. 1908 pa na ženskem učiteljišču v Gradcu, po prevratu je od avg. 1919 živel v Lj. Predvsem sta ga zanimala napredek v prirodoslovju in metodika njega pouka v ljudski in meščanski šoli; njima je posvetil prvi razpravi: Über einige Arbeiten anf dem Gebiete der Elektricitätstheorie (25. izvestje graške višje realke 1876) in Anleitung zur Erteilung des physikalischen Unterrichtes in der Volksschule, mit Berücksichtigung der Apparatensammlung von Batka (izvestje učiteljišč v Celovcu 1877), za dr. Zenzovo zbirko učbenikov specijalne metodike za učiteljišča je spisal »Methodik des Unterrichtes in der Naturlehre« (Dunaj 1888, 2. izd. 1899, 3. izd. 1909). Za slov. učiteljstvo je priredil metodično razpravo o prirodoslovju v ljudski in meščanski šoli (P 1883, ponatis: Fizika v nižjih šolah, 1884), opozarjal ga na »Važnost realnega pouka za naš narod« (P 1885) ter obširno obdelal poglavje iz fizike o poskusih z vzvodom (O rabi navorja, P 1886, št. 9–18); strokovno je ocenil Schreinerjevo fiziko in kemijo (P 1890, 1892) in sestavil slovstven pregled metodike prirodoslovnega pouka ter v njem poročal tudi o slov. prirodoslovnih spisih (PL I, 1902; VIII, 1908). Sad njegovih teoretičnih študij in dolgoletne prakse je v metodičnem in didaktičnem oziru uspelo »Posebno ukoslovje prirodoslovnega pouka v ljudski šoli« (SŠM, Lj. 1912). Za meščanske šole je sestavil tridelno računico, nemško (Dunaj 1904–7) in slov. (Dunaj 1906–9; 2. nat.: I. del 1913,. II. 1915; III., Lj. 1923; 3. izd.: I. del Lj. 1921, II. del 1923). H. je slovel kot odličen šolnik, ki je vedel v učencih vzbuditi veselje in ljubezen do predmeta, razen tega je z vnemo deloval mnogo let v graškem Podpornem društvu za slov. dijake, ustanovil je skupno s Hrašovcem graško Čitalnico in podružnico šolske družbe CM. - Prim.: Simonič 144; Glaser IV, 223; Vajda: P 1913, 168; Humek: P 1916, 63; Jutro 1925, št. 25. Šr.

Šlebinger, Janko: Hauptmann, Franc (1847–1925). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi226236/#slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2022). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine