Grilc, Ludovik (1851–1910)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 3, št. 28, 10. 7. 1927

Slovenski biografski leksikon

Grilc Ludovik, slikar, r. 25. jul. 1851 v Idriji, u. 12. febr. 1910 v Lj. Njegov oče, trgovec in hišni posestnik, je zgubil premoženje in u. 1863. Ludovik je že v idrijski ljudski šoli kazal talent za risanje, 1865–70 se je učil pri slikarju Juriju Tavčarju v Idriji, 1870–2 je bil njegov pomočnik. 1872 do konca 1873 je bil učenec dun. akademije, 1874 do 1875 je slikal pri mecenu Josipu Gorupu na Reki, 1876–7 v Gorici, 1878–80 kot Wolfov pomočnik v Lj. S podporo kranj. dež. odbora je drugič obiskoval dun. akademijo 1880–4, 1884–6 benečansko akademijo in se 1886 trajno nastanil v Lj., kjer je imel delavnico v Bleiweisovi hiši Pred škofijo. G. je kopiral in slikal večinoma cerkv. slike in freske, pa tudi krajine in številne portrete, ki so skoraj brez izjeme izvršeni po fotografijah. Važnejša dela: Notranjščina sv. Marka v Benetkah (1899), sv. Nikolaj in sv. Florijan na banderih v Litiji, sv. Florijan na zastavi gasil. društva v Postojni, freske v prezbiteriju in na stropu cerkve v Železnikih (1891), sv. Družina za Boh. Bistrico (1899), prenovitev Wolfove »Varhinje lj. mesta« pri sv. Florijanu v Lj. (1904), sv. Družina in sv. Frančišek Ser. v Dobu, Oznanenje M. D. po Wolfu v kapelici na Friškovcu; Bled (1886, Ivan Hribar), Klanško Jezero, Dobravski Šum in krajine z Vrbskega jezera; portreti: igralec Kocelj, Hinko Sadnikar, Dragotin Hribar, Föderl, družine Gorupova, Deklevova in Lavričeva (Rakek 1886), prof. Bezenšek (1892), škof Missia (1898), Ivan Hribar (1904), Janez Cigler, Matični predsedniki Costa, Graselli in Marn ter mecen Anton Knez in mnogo dr. G. je sodeloval kot pomočnik pri Wolfovih freskah v Vipavi (1876–7) in pri frančiškanih v Lj. (1880). Za Bezenškov portret je dobil pohvalo bulg. kneza Ferdinanda in veliko srebrno svetinjo 1892. Veliko delavnost je razvijal kot restavrator, žal je v napačnem razumevanju svoje naloge storil mnogo škode. Skromne slikarske zmožnosti mu vkljub veliki pridnosti niso dovoljevale samostojnosti v tvorbi; vse življenje je trpel pomanjkanje. - Prim.: LZ 1894, 379; 1910, 293–7 (Krakovčan = Podkrajšek); DS 1896, 153 (reprod.); Slovenec 1897, št. 81 (Steska); LZg 1891, št. 231; Steska, Slikar Janez Wolf (Lj. 1910), 59–60. Ml.

Mesesnel, France: Grilc, Ludovik (1851–1910). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi215967/#slovenski-biografski-leksikon (16. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Primorski slovenski biografski leksikon

Grilc Ludvik, slikar, r. v Idriji 25. julija 1851, u. 12. februarja 1910 v Lj.; oče Ivan, trgovec, umrl ko je bil G. star 12 let; mati Antonija Lapajne. Slikarstva se je najprej učil pri idrijskem Juriju Tavčarju do 1872, nato pa je dobro leto študiral na dunajski akademiji, vendar je zaradi pomanjkanja moral študij opustiti in je do leta 1875 portretiral na Reki in potem v Gor. 1877 je pomagal J. Wolfu pri freskiranju župnijske cerkve v Vipavi, nato je dve leti študiral pri istem mojstru. S podporo kranjskega deželnega odbora je od 1880 do 1884 spet bil na dunajski in potem še dve leti na beneški akademiji. 1886 se je stalno naselil v Lj. in kljub Wolfovemu odsvetovanju odprl lasten atelje, a sreče ni imel. Med drugim je izdelal križev pot za Novo Štifto (1887), tudi zastavo sv. Florijana za Postojno, 1898 je v naravni velikosti portretiral nadškofa Missio. G. se ni mogel rešiti akad. realizma. Viktor Steska sodi o njem: »Njegove slike se odlikujejo po lepem koloritu, v risbi pa kažejo premalo energije.« Cevc pa s simpatijo poudarja, da je bil G. »žrtev duhovne revščine svojega časa«. Za portret prof. Bezenška na razstavi v Plovdivu je 1892 bil deležen laskave pohvale bolg. kralja Ferdinanda, žirija pa mu je naklonila veliko srebrno svetinjo. Njegove slike in reprodukcije hrani NarG v Lj. V Idriji so mu na rojstni hiši odkrili spominsko ploščo jul. 1951.

Prim.: E. Cevc, IdrR 1957, 66–67; Cevc, Slov. um., 167; LZ 1894, 379; 1910, 293–297 (nekrolog, Podkrajšek); S 1897, št. 81 (10. 4.) (Steska); V. Steska, Slov. umetnost, I. Slikarstvo, Prevalje 1927; DS 1896, 153 (reprodukcija); Sn 1903–04; Laibacher Zeitung 1891, št. 231; V. Steska, Slikar J. Wolf, Lj. 1910, 59–60; SBL I, 260–261 (Mesesnel); ELU; GorLtk 6 (1979).

S. P.

Pahor, Sergij: Grilc, Ludovik (1851–1910). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi215967/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 6. snopič Gracar - Hafner, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1979.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine