Slovenski biografski leksikon

Grandi Mihael, teolog, r. 30. jan. 1718 v Gonarsu, u. 3. nov. 1786 v Gorici. Juristični doktorat je dosegel v Padovi in postal 1773 v Gorici prof. moralne filozofije, pozneje cerkv. zgodovine in rektor filozofskega in bogoslovnega kolegija. Izd. je: La causa del purgatorio contra 1'abusi d'interesse, Venezia 1766; La independenza temporale del Impero del Sacerdozio, dimostrata in occasione della cancellatura nel Breviario del Fatto del Papa S. Gregorio VII contra 1' Imperatore Henrico IV, Gorizia 1774; Prolegomena selecta de principiis seu fontibus iuris ecclessiastici, Goritiae 1776; Saggio istorico e critice sopra l'indulgenza della Porziuncula, ki je izšel tudi v nemškem prevodu na Dunaju 1781. — Prim.: Pohlin; Ann. d. oest. Lit. 1807, 174; Folium periodi-cum, Goritiae 1876, 2. Gl.

Glonar, Joža: Grandi, Mihael (1718–1786). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi212630/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Primorski slovenski biografski leksikon

Grandi Mihael, teolog, r. 30. jan. 1718 v Gonarsu, u. v Gor. 3. nov. 1786. V Padovi je postal doktor prava. Ko je bil ukinjen jezuitski red, je 1773 prišel v Gor. in postal najprej prof. moralne teologije, nato prof. cerkvene zgod., končno je prevzel rektorsko službo na filoz. in teol. kolegiju. Pred prihodom v Gor. je v Benetkah izdal 1766 La causa del purgatorio contra l'abusi d'interesse. V Gor. je objavil razprave: La independenza temporale del Impero dal Sacerdozio, dimostrata in occasione della cancellatura nel Breviario del Fatto del Papa S. Gregorio VII contra l'Imperatore Henrico IV. (Gor. 1774), Prolegomena selecta de principiis seu fontibus iuris ecclesiastici (Gor. 1776), Saggio istorico e critico sopra l'indulgenza della Porziuncula (delo je izšlo tudi v nemškem prevodu na Dunaju 1781).

Prim: FoliumGor 1876, 2; SBL 2, 244 (z lit.).

Kralj

Kralj, Franc: Grandi, Mihael (1718–1786). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi212630/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 6. snopič Gracar - Hafner, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1979.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine