Slovenski biografski leksikon

Gostiša Andrej, pravnik, r. 1821 v Črničah na Vipavskem, u. 16. maja 1875 v Zagrebu. Jus je končal na Dunaju in nato stopil v odvetniško prakso. 1850 je postal suplent, 1851 pa redni profesor avstr. civ. prava na jur. akademiji v Zagrebu; 1853 je z M. Mrazovićem ustanovil list Pravnik. Absolutistični režim je tudi njega pognal iz službe, ki se je dolgo ni mogel rešiti. Šele 1864 je postal prisednik banskega stola, pozneje predsednik varaždinskega županijskega stola, nato septemvir, 1875 pa načelnik pravosodnega oddelka kr. dež. vlade v Zagrebu. — Prim.: Vestnik, Maribor 1875, 32; Mjesečnik pravničkog društva u Zagrebu 1875, 33; Znameniti Hrvati; Sveučilište u Zagrebu 1874 do 1924, 37, 48. Gl.

Glonar, Joža: Gostiša, Andrej (1821–1875). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi209897/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Primorski slovenski biografski leksikon

Gostiša Andrej, pravnik, r. 1821 v Črničah (datum neugotovljiv), u. 16. maja 1875 v Zagrebu. Po končani osn. š. v domačem kraju (1829–1832) je obiskoval gimn. v Lj. (1832–35) in v Gor. (1835–38), nakar je v Gradcu končal filozofski trienij (1838–41) in tam začel tudi študij prava (184142), nadaljeval pa na dunU (1842–46), kjer je dosegel doktorat (1847). Bil je odvetniški koncipient na Dunaju (1847–49) in v Zgbu (1849–50). 14. nov. 1850 ga je prosvetno ministrstvo imenovalo za namestnega prof. avstrijskega civilnega prava na Pravoslovni akademiji v Zgbu z deseturno tedensko obvezo predavanj v ilirščini. Ker se je izkazal zelo sposobnega v predmetni stroki in veščega v ilirščini, je bil na predlog banske vlade od ministrstva prosvete že 16. jul. 1851 imenovan za rednega prof. Kot tak je služboval do maja 1864, ko je bil postavljen za prisednika (večnika) Banskega stola v Zgbu. Potem je bil preds. županijskega sodišča v Varaždinu (1870–72) in septemvir v Zgbu (1872–75), malo pred smrtjo pa tudi načelnik (pravosudni odjemi predstojnik) deželne vlade v Zgbu (1875). Bil je odličen teoretik civilnega prava in izvrsten predavatelj, pa tudi splošno cenjen sodnijski praktik; objavil je celo vrsto strokovnih člankov v nemških in hrvaških pravnih časopisih. 1853 je z Matijo Mrazovićem ustanovil (in v njem pisal) tednik Pravnik, časopis »za pravne i deržavne znanostih, ki je izhajal v Zgbu od 7. jan. 1853 do 7. jul. 1854. Njegov sin dr. Ivan Gostiša (1857–1940) je bil klasični filolog, gimn. ravnatelj in deželni srednješolski nadzornik v Zgbu.

Prim.: Ljubljanski časnik 1850, št. 59; N 1851, št. 6–7, 9–10; M. Mrazović, Pravnik 1853, 1–2, 344; N 1860, 14–20, 31–33; Vestnik (Mrb) 1875, 32; Mjesečnik pravničkog društva, 1876, 334–35; V. Deželić, Znameniti i zaslužni Hrvati, Zgb 1925, 95–96; SBL I, 235; V. Klaić, Sveučilište Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu 1874–1924, Zgb 1925, 1–54; Glonar, 436; E. Lilek, Slovenski v tujini službujoči šolniki, II, Celje 1933, 24, 62; V. Travner, Pol stoletja društva »Pravnik«, Lj. 1939, 45; Janez Trdina, ZbD IV, Lj. 1952, 299, 386, 399; V, Lj. 1952, 247, 337; G. A. v EJ VI, 1965, 589, avtor B. Andres; Kl Sje, 21; M. Bosanac, Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu I, Zgb 1969, 79–90.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Gostiša, Andrej (1821–1875). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi209897/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine