Slovenski biografski leksikon

Floriantschitsch de Grienfeld Ivan Dizma, astronom in geograf, r. 1. jul. 1691 v Lj., je bil v mašnika posvečen 21. okt. 1715 na Goričanah, 1722-8 župni vikar v Višnji Gori, 1733-8 župnik v Šmartnem pri Litiji, 1738-53 pa v Št. Vidu pri Stični, kjer je ostal še do 1757. U. najbrž kot stiški cistercijan neznano kje. Večino prostega časa je posvetil matematiki, astronomiji in geografiji Kranjske. Nad 10 let je pripravljal zemljevid Kranjske in sam določal višino posameznih gor, ki kažejo na njegovem zemljevidu obliko panorame. Zemljevid je izšel (v pribl. merilu 1:111.000, v jeklo vrezan od Abrahama Kaltschmidta) z naslovom Ducatus Carnioliae tabula chorographica iussu sumptuque inclitorum provinciae statuum geometrice exhibita 1744, 2. izd. 1791; obe imata tudi sliko Lj. in nje načrt. Spisal je tudi Horologia selecta ex gnomica universali. Lic. knjiž. v Lj. hrani 2 njegova rokopisa: Lucidorum intervallorum sive operarum mathematicarum, quibus serena liberaque ab officii curis fronte horas otiosas fallere subinde placuit commentarius (ms. 157) in Ludis astronomicis lusae horae subsecivae (ms. 158). Prvi obsega v glavnem: Trichilias logarithmorum logisticorum ex Heptakosiade Kepleri nata, anno 1735 commodo calculatoris astronomi (z navodilom za porabo), De planetarum theoriis, hypothesibus et in specie solis, De moderna planetarum theoria, Tabulae aequationum solis ad excentricitatem 1705, Magneticae acus diversis in Carnioliae locis diversissimae declinationes, Memoriale geometricum, Quadratura circuli (iz 1740, ocena enako naslovljenega dela, ki ga je neki »Matheseophilus« izdal v Augsburgu 1733); drugi ima sledečo vsebino: Praecepta in tabulas Rudolphi, duabus eclipsibus exemplificata, altera lunae, quae continget anno 1747, die 25. febr., altera solis, quae occuret anno 1748, 25. julii; catalogus nonnullarum observationum, postremis his annis (1718-57) institutorum; tabulae tam primi motus, quam theoricae solis, et pro parte lunae in stylo Gregoriano, alligatae ad meridianum Labacensem; tabulae epocharum, mediorum motuum et aequationum Mercurii novae. Rokopisa kažeta, da je obvladoval tedanje astronomične metode. V arh. žup. v Št. Vidu pri Stični se hrani njegova Area soli parochialis oder Feldsraum der pfarrhoefflichen Aecker, Gaerten u. Wiesen in Quadrat-Toisen entworfen anno 1749 (s sliko vasi in njene cerkve). Uredil si je lastno zvezdarno in bil v stalnem dopisovanju z dun. dvornim matem. in tehn. G. G. Marinonijem. — Prim.: Pohlin; Orožen, ZMS III, 33-5; Steska, IMK 1900, 148; Koblar, ravnotam, 192; Zgodovinski zbornik 432; Radics, LZg 1912, 863, 869; Hacquet, Oryctogr. I, 58; II, XXIX. Gl.

Glonar, Joža: Floriantschitsch de Grienfeld, Ivan Dizma (1691–pred 1757). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi189985/#slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2020). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine