Slovenski biografski leksikon

Fliszár Janoš, prekmurski pisatelj, r. 12. jun. 1856 v Šalamencih, živi v Murski Soboti. Obiskoval je evang. ljudsko šolo v Puconcih in dve leti v Nemeskolti, da se nauči madžarščine, preparandijo je dovršil v Šopronu 1875 ter nato učiteljeval v Križevcih do upokojitve 1. okt. 1911. Že od mladih let se je zanimal za književnost prekmurskih Slovencev po zgledu Jan. Kardoša; sodeloval je pri Augustičevem »Prijatelju« (od 1875), pozneje pri madž.-slov. časniku »Muraszombat és Vidéke« (1885), pisal prigodne in druge pesmi, črtice, pridige, molitve in prevajal razne pesnike in pisatelje, večinoma iz madžarščine, preložil je Jeremiaša plač za Jeruzalema spadaj; Jezuša potovanje proti Jeruzalemi i. dr., je sourednik in marljiv sotrudnik nabožnega mesečnika »Düševni list« (od 1923) in »Evang. kalendarja« (od 1922); z Ad. Lutharom je na prošnjo prekmurskega evangel. seniorata sestavil učne knjige za verouk; nad 10 let je sestavljal madž.-slov. slovar, a radi pomanjkanja gmotnih sredstev je tiskan le mali žepni slovar, v rokopisu je dovršil tudi slov. madžarski del. — Prim. F.-ovo avtobijogr. pesem »Nazâ zgléd« v Evang. kal. 1925, 53; bijogr. podatki po Ad. Lutharu. Šr.

Šlebinger, Janko: Fliszár, Janoš (1856–1947). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi189854/#slovenski-biografski-leksikon (2. marec 2021). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine