Slovenski biografski leksikon

Ferčnik Lambert, duhovnik, r. 17. sept. 1827 v Svečah v Rožu, u. 24. dec. 1887 v Žabnicah. Gimn. in bogosl. študije je dovršil v Celovcu (ord. 1850), bil kaplan v Rožu, Žabnicah in Celovcu, 1864–87 župnik in dekan v Žabnicah. Dopisoval je raznim slov. in nem. konservativnim listom. V Besedniku je opisoval svoja potovanja, SPj in DPast. sta objavila mnogo njegovih cerkv. govorov, v SV 1870 je napisal življenjepis svojega prijatelja A. Janežiča. Sestavil je molitvenik za ženske: Glej, tvoja mati (Maribor 1859). Slov. Goffine ali Razlaganje cerkovnega leta, ki ga je 1853–4 izdala MD v 2 delih, je izšel 1878–81 v njegovi predelavi v 4 snopičih. Kot župnik v Žabnicah je F. vzorno vodil meteorološka opazovanja in o njih poročal. dež. muzeju v Celovcu ter je za Kmet. družbo sestavljal statistiko o poljskih pridelkih. — Prim.: KMD 1889 (s sliko); Medved, VBV 1907, 412; Glaser III, 158. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Ferčnik, Lambert (1827–1887). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi186589/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Primorski slovenski biografski leksikon

Ferčnik Lambert, duhovnik in nabožni pisatelj, r. 17. sept. 1827 v Svečah v Rožu na Kor., u. 24. dec. 1887 v Žabnicah v Kanalski dolini. Girnn. in bogoslovje je dovršil v Celovcu (posvečen 1850), bil kaplan v Rožu, Žabnicah in Celovcu, od 1864–86 župnik in dekan v žabnicah. Pisal je v razne slov. in nem. konservativne liste. V Besedniku (1875) je opisal svoja potovanja in priobčil življenjepis duhovnika Karla Dürmwirta (1829–74), ki je imel z A. Janežičem veliko zaslug, da se je Društvo sv. Mohorja preoblikovalo v cerkveno bratovščino Družba sv. Mohorja. V Slov. prijatelju in DPast je objavljal cerkv. govore. V knjigi Cvetice za mlade in odrašene ljudi je objavil razpravi: Osoje in Boleslav, kralj poljski ter Božja pot k Mariji na Sv. Višarjih (1858), v SV življenjepis svojega prijatelja Antona Janežiča (1870), sestavil Tvarno kazalo k Življenju svetnikov (1876), priredil, predelal in deloma prevedel Slovenski Goffine ali Razlaganje cerkvenega leta (4 snopiči, 928 str., 1878–81). Ko so 1859 razpravljali o preosnovanju Društva sv. Mohorja, je tehtno posegal v debato in predlagal, naj bi se Društvo spremenilo po Bratovščini sv. Janeza Nepomucena na Češkem: »Na cerkveno polje se mora prestaviti, v bratovščino spremeniti, s časnimi se morajo tudi duhovni darovi deliti in društvo bo jelo v koreninah se zaraščati, to je, preprostemu ljudstvu se prikupovati.« (SPj 1859, 182). 22. jan. 1860 je bil izvoljen za odb. prenovljene MD, 5. jan. 1864 pa za odb. Čitalnice v Celovcu. Kot dekan v Žabnicah je vzorno vodil meteorološka opazovanja in o njih poročal deželnemu muzeju v Celovcu, za Kmet. družbo pa sestavljal statistiko o poljskih pridelkih.

Prim.: I. Skuhala, O delovanju družbe sv. Mohorja (o Slov. Goffine), Kres 1881, 678–80; J. Scheinigg, Dekan L. F., KMD 1889, 55–57 s sl.; Ign. Žitnik, † L. F., KMD 1889, 96–98; A. Medved, L. F., VBV 1907, 412; Glaser III, 158; SBL I, 175; Moder 189 idr., 195 s sl.; MohBibl 36 idr.

Jem.

Jevnikar, Martin: Ferčnik, Lambert (1827–1887). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi186589/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine