Čižek, Alojzij (1869–1933)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 6, št. 14, 6. 4. 1930

Novi Slovenski biografski leksikon

ČIŽEK, Alojzij, duhovnik, katehetski pisec (r. 27. 5. 1869, Pilštanj; u. 18. 4. 1933, Jareninski Dol). Oče Jožef Čižek, učitelj, mati Wilhelmina, r. Mayer.

Gimnazijo je končal v Mariboru, prav tako bogoslovje, 1893 je bil posvečen v duhovnika. Imenovan je bil za kaplana v Starem trgu pri Slovenj Gradcu, pozneje je kaplanoval še v župniji Št. Janž pri Dravogradu, od koder je bil 1894 premeščen v župnijo Sv. Jurij ob Taboru. Od tam je bil premeščen za kaplana v Brežice. Kot brežiški kaplan je opravil župnijski izpit, 1899 je bil imenovan za učitelja verouka na meščanski šoli v Mariboru, 1907 pa je odšel za župnika v Slovenj Gradec. Med prvo svetovno vojno je bil vojaški kurat na različnih bojiščih, po vojni pa se je vrnil v Slovenj Gradec ter tam kot župnik in dekan deloval vse do smrti.

Za meščanske šole je 1911 napisal nemško učno knjigo liturgike in 1912 knjigo cerkvene zgodovine. S prispevki je 1903–13 sodeloval v Voditelju v bogoslovnih vedah. V njih je pisal o hipnotizmu (1903/04), o stigmatizaciji in o ekstazi (1905). Niz njegovih člankov o katehetski metodi je 1906 izšel kot ponatis pod naslovom Katehetična metoda nekdaj in sedaj. Za škofovsko sinodo je 1906 sestavil konstitucijo De instructione pro catechists seu de munere catechistarum (Synodus dioec. Lavant., Cap. CXII).

Dela

Leitfaden der Kirchengeschichte, Graz, 1904.
Katehetična metoda nekdaj in sedaj, Maribor, 1906.
Lobet den Herrn! : Gebete und Lieder zum Gebrauche bei den Schulmessen, Marburg, 1906.
De instructione pro cateehistis seu de munere catechistarum (Synodus dioec. Lavant., Cap. CXII), Marburg, 1907.
Liturgika, Gradec, 1911.
Leitfaden der Kirchengeschichte für Bürgerschulen und verwandte Lehranstalten, Graz, 1912.

Viri in literatura

Arhiv župnije Pilštanj, Rojstna matična knjiga, 1867–1890, 16.
Arhiv župnije Križevci pri Ljutomeru, rojstna matična knjiga, 1800–1837, 107–108.
SBL.
Letopis Katoliške cerkve v Sloveniji 2000, Ljubljana, 2000, 778.
Okrožnica Leona XIII. o jedinosti Cerkve, Zgodnja Danica, 21. 8. 1896, 266.
Razne stvari, Slovenski gospodar, 23. 8. 1894, 293.
Razne stvari, Slovenski gospodar, 3. 9. 1896, 310.
Miha Šimac: Vojaški kurati iz osrednjih slovenskih dežel v avstro-ogrskih oboroženih silah v prvi svetovni vojni, Ljubljana, 2013 (doktorska disertacija).
Šegula, Andrej: Čižek, Alojzij (1869–1933). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi166754/#novi-slovenski-biografski-leksikon (22. junij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Slovenski biografski leksikon

Čižek Alojzij, katehetičen pisatelj, r. 27. maja 1869 v Pilštanju, je dovršil gimn. in bogoslovje v Mariboru in bil 1893 posv. Po nekaj letih kaplanske službe je prišel 1899 za meščanskošolskega kateheta v Maribor, odkoder je 1907 odšel za župnika v Slovenjgradec, kjer je še danes. 1915–8 je bil kot vojni kurat na raznih bojiščih. Č. je spisal za mešč. šole nem. učno knjigo liturgike (Gradec 1911) in cerkv. zgodovine (Gradec 1912). Bil je zelo marljiv sotrudnik VBV; pisal je v njem o hipnotizmu (1903/4), o stigmatizaciji in o ekstazi (1905); serija člankov o kateh. metodi (1906) je izšla kot ponatis z naslovom Kat. metoda nekdaj in sedaj (Maribor 1906). Nasl. letniki VBV do 1913 imajo mnogo Č. prispevkov. Za škof. sinodo 1906 je sestavil konstitucijo De instructione pro cateehistis seu de munere catechistarum (Synodus dioec. Lavant. Marburgi 1907, Cap. CXII). — Prim.: ČZN 20, 70. *

Uredništvo: Čižek, Alojzij (1869–1933). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi166754/#slovenski-biografski-leksikon (22. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine