Čebašek, Andrej (1820–1899)
Vir: Ilustrirani Slovenec, št. 47, 20. 11. 1927

Slovenski biografski leksikon

Čebašek Andrej, teolog, r. 14. nov. 1820 v Smledniku, u. 27. jan. 1899 v Lj. 1830 do 1832 je obiskoval lj. normalko, 1832–44 gimnazijo, licej in bogoslovje, bil 30. jul. 1844 posv., eno leto adjunkt v semenišču, 1845 do 1847 gojenec Avguštineja na Dunaju, 4. nov. 1847 prom. za dr. theol., nato kaplan v Stari Loki in Mengšu. Jeseni 1852 je bil imenovan za prof. dogmatike in metafizike na lj. bogosl. učilišču, od 1859 je predaval tudi osnovno bogoslovje; poučeval je do 1885. 1872 je postal častni kanonik in sem. vodja. Kot vodja je podpiral vsako delo gojencev za stanovsko izobrazbo in nar. prosveto, zlasti naglašal potrebo društva, ki bi gojilo bog. vedo in izdajalo slov. bog. knjige. 1880 je bil imenovan za stolnega kanonika in se ločil od sem. vodstva, 1886 je dobil naslov papeževega domačega prelata in kmalu nato apost. protonotarja. 1896 je postal stolni dekan. Č. se je udejstvoval kot teolog, homilet in pospeševavec kat.-nar. gibanja. Sodeloval je pri Wolfovi izdaji sv. pisma. V spomenici Zlati vek je v obširni razpravi obdelal verske razločke med pravoslavno in rim.-kat. cerkvijo (Lj. 1863). ZD-i je bil marljiv sotrudnik skoraj do smrti. V 60tih in 70tih letih je v njej zelo spretno načelno pojasnjeval cerkv.-polit. in kulturna vprašanja, ki so bila tedaj pereča, n. pr. civilni zakon, ločitev šole in cerkve, duhovsko izobrazbo. Živahno je nastopil v času vatikanskega koncila. Po nem. izvirniku V. Cramerja je priredil knjižico Sveta vojska v svetem letu za vesoljni cerkv. zbor (Lj. 1869) in na pobudo Kat. družbe na Kranjskem sestavil spominski spis Zlatomašnik sv. oče Pij IX. (Lj. 1869). Po definiciji papeške nezmotljivosti je napisal dobro poljudno razpravo Papeževa nezmotljivost kratko pojasnjena (Lj. 1870). Č. je bil čislan govornik. Okoli 30 njegovih govorov je prinesel Cerkv. govornik (Lj. 1855/56), ki ga je Č. izdal z Jeranom, Stritarjem in Zamejcem. 1868 je bil med ustanovitelji Katol. družbe na Kranjskem (ustanovni občni zbor 3. marca 1869), izprva družbin tajnik, pozneje podpredsednik. Jeseni istega leta je podal v brošuri Letni shod Kat. dr. (Lj. 1870) pregled o prvih društvenih mesecih. 1870 je izrazil misel, naj bi se družba spremenila v polit. kat. društvo, kar je splošneje naglasil v članku Rojaki, snujte si katoliška politična društva! (ZD 1871, 57). Od 1877 je izdajala Kat. dr. »Glase Kat. dr.« (20 zv. do 1886); C. jih je nekaj časa urejeval in vanje pisal. Na občnem zboru 26. jan. 1886 je v sijajnem govoru podal zgodovino Kat. dr., prepleteno z načelnimi refleksijami (ZD 1886, 42; Glasi Kat. dr. XX, 136). V Kat. dr. je vzklila misel sklicati slov. kat. shod. Č. je bil predsednik pripravljalnemu odboru; prim. Poročilo o I. slov. kat. shodu 1892. l. v Lj. (Lj. 1893). Č. je bil predsednik Duh. podporn. dr., napravil je dijaško ustanovo, bil podpornik deškega sirotišča v Marijanišču; za glavnega dediča je postavil Vincencijevo dr. — Prim.: Marn XXX, 41; Glaser IV, 115, 270; Drobt. 1898, 103; L(ampe), DS 1899, 97 (s sliko); Slovenec 1899, št. 22; VBV 1916, 144; J. Oberški, Bogoslov. smotra 1924, 145, 330. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Čebašek, Andrej (1820–1899). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi164081/#slovenski-biografski-leksikon (18. junij 2019). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine