Novi Slovenski biografski leksikon

BURNIK, Valentin, šolnik (r. 13. 2. 1851, Kranj, Stražišče; u. 30. 7. 1924, Metlika).

Po končani osnovni šoli in nižji gimnaziji v Kranju je višjo gimnazijo obiskoval v Ljubljani. V osmem razredu je odšel na triletno služenje vojaškega roka, nato je nadaljeval šolanje v četrtem letniku ljubljanskega učiteljišča, kjer je maturiral 1875. Učiteljsko službo je začel v Šentjerneju (1875–78), drugo delovno mesto je bilo na Dvoru pri Žužemberku (1878–82), nato je bil nadučitelj v Kamniku (1882–97) in Metliki (od 1897 do upokojitve 1916). V Kamniku in Metliki je učil tudi na obrtnonadaljevalni šoli. Dodatno se je izobraževal – poleg slovenskega in nemškega jezika je govoril tudi srbohrvaško, italijansko, francosko in angleško, izdeloval je razna učila in prepariral živali. Opravil je sadjarski in vinarski tečaj na Slapu pri Vipavi (1882) ter risarski tečaj za učitelje obrtnonadaljevalnih šol (Gradec 1885, Ljubljana 1905). Narisal je zemljevid okraja Kamnik, ki je bil 1885 objavljen v letnem poročilu deške šole Kamnik, 1896 pa so ga natisnili na Dunaju; namenjen je bil pouku zemljepisa na šolah; o tem je Burnik objavil razpravo v Učiteljskem tovarišu (1895). Skrbel je za napredek kmetijstva, posebej sadjarstva in vinogradništva. Sodeloval je v raznih društvih (bil je tajnik kamniške narodne čitalnice, odbornik prvega odbora kamniške podružnice Slovenskega planinskega društva, odbornik Kmetijske podružnice v Metliki), 1912–18 je predsedoval Belokranjskemu učiteljskemu društvu. Njegovo aktivno delovanje učitelja na šolskem in splošnoizobraževalnem področju potrjujejo članki z obravnavo različnih tem (šolski zemljevidi, računstvo, šolski spisi, branje knjig, vodenje šolske dokumentacije, vloga učitelja pri napredku kmetijstva idr.), ki jih je objavljal v Učiteljskem tovarišu 1879–95.

Dela

Kaj bi koristilo, ako bi učitelj ljudstvo zunaj šole poučeval – vzlasti v kmetijstvu, kaj šoli posamezno, kaj splošno, da bi se povzdignilo kmetijstvo na Dolenjskem, kjer je jako zanemarjeno, Učiteljski tovariš, 1879, 1, 5–6, in 2, 23–25.
Ktera sredstva naj bodo učitelju v porabo, da vzbudi v učencih ljubezen do čitanja koristnih knjig, Učiteljski tovariš, 1879, 21, 325–327.
Uradni spisi, Učiteljski tovariš, 1882, 17, 257–259, 18, 278–280, in 19, 294–296.
Številjenje v nižjem razredu, Učiteljski tovariš, 1882, 4, 53–55, in 5, 71–73.
Spisje v ljudski šoli, Učiteljski tovariš, 1884, 6, 83–84, in 7, 99–103.
Kako je risati zemljevid šolske občine, Učiteljski tovariš, 1895, 4, 67–70, in 5, 90–91.

Viri in literatura

Arhiv Slovenskega šolskega muzeja, Dokumentacijska zbirka, Mapa OŠ Metlika, Metliška šola od ustanovitve do leta 1939; Mapa OŠ Šentjernej, Kronika iz leta 1894.
SBL.
Letno poročilo čveterorazredne deške šole v Kamniku, 1884/85.
Jože Dular: Pomembni Belokranjci, Metlika, 1988, 16.
K. e.: Valentin Burnik, Učiteljski tovariš, 1924, 35, 4–5.
Zvonko Rus: Kronika mesta Metlike, 1, 2, Metlika, 1999, 2003.
Kamnik 1229–1979, zbornik razprav s simpozija ob 750-letnici mesta, Kamnik, 1985.
Balkovec Debevec, Marjetka: Burnik, Valentin (1851–1924). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi154372/#novi-slovenski-biografski-leksikon (10. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Slovenski biografski leksikon

Burnik Valentin, šolnik, r. 13. febr. 1851 v Stražišču, u. 30. jul. 1924 v Metliki. V Lj. je dovršil gimn. in 1875 enoletni prakt. učit. kurz, bil učitelj v Št. Jerneju in na Dvoru, naduč. v Kamniku (1882–97), v Metliki do upokojitve 1916. Zanimal se je za kmetijstvo, sodeloval pri UT (1879–95) ter narisal zemljevid kamniškega okraja (ok. 1885). Šr.

Šlebinger, Janko: Burnik, Valentin (1851–1924). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi154372/#slovenski-biografski-leksikon (10. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine