Novi Slovenski biografski leksikon

BRUNET, Franc, učitelj telovadbe (r. 28. 5. 1852, Primož pri Ljubnem; u. 19. 2. 1916, Ljubljana). Oče Jakob Brunet, mati Marija Brunet, r. Terbovšek.

Osnovno šolo je obiskoval v Ljubnem ob Savinji, gimnazijo v Celju 1867–75, filozofsko fakulteto pa v Gradcu. Dokončal je tečaj za telovadne učitelje na Dunaju (1889) in bil tako prvi strokovno izobraženi Slovenec na tem področju. 1889–91 je bil suplent na državni gimnaziji v Ljubljani, od 1891 do smrti pa učitelj telovadbe na višji realki v Ljubljani.

Na tečaju na Dunaju je spoznal sistem šolske telovadbe, ki ga je ustvaril Nemec Adolf Spiess. Bil je prvi, ki je v ljubljanskem Sokolu učil proste vaje po češkem načinu, torej sestave ali kombinacije več gibov v zaporedju, ki sestavljajo vajo; poznamo jih še danes. Uvedel je vaje v gibanju, veliko pozornosti je posvečal vajam na orodju.

Z Jakobom Furlanom je 1900 izdal po učnih načrtih prirejeno knjigo Telovadba v petrazrednih in manj kot petrazrednih ljudskih šolah. V njej je razširil slovensko telovadno terminologijo.

Dela

  • Telovadba v petrazrednih in manj kot petrazrednih ljudskih šolah, Ljubljana, 1900, ponatis 1907 (soavtor Jakob Furlan).

Viri in literatura

  • Arhiv SBL, osebna mapa.
  • SBL.
  • ES.
  • Osebnosti, Ljubljana, 2008.
  • Jahresbericht der k. k. Staats-Oberealschule in Laibach za šolsko leto 1915/16.
  • Srednješolske vesti : Franc Brunet, Učiteljski tovariš, 10. 3. 1916.
  • Drago Stepišnik: Oris zgodovine telesne kulture na Slovenskem, Ljubljana, 1968.
  • Drago Stepišnik: Telovadba na Slovenskem, Ljubljana, 1973.
Štamcar, Miha: Brunet, Franc (1852–1916). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi151499/#novi-slovenski-biografski-leksikon (1. marec 2021). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv. Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Slovenski biografski leksikon

Brunet Franc, šolnik, r. 28. maja (op. ur.: 28. maja 1852) v Ljubnem (op. ur.: v Primožu pri Ljubnem) v Savinjski dolini, u. 19. febr. 1916 v Lj. Dovršil je gimn. z maturo v Celju, obiskoval filoz. fakulteto v Gradcu in napravil 1889 izpit za telovadnega učitelja na srednjih šolah; 1889–1891 suplent na drž. gimn. v Lj., od 1891 do smrti učitelj telov. na višji realki v Lj. Po učnih načrtih je priredil 1900 pomožno knjigo za učitelje: »Telovadba v petrazrednih ljudskih šolah«, ki je 1907 izšla v 2., pomn. izd. Knjigi je dodal Jak. Furlan podrobni učni načrt za telov. na petrazrednicah in dekliških osemrazrednicah. Šr.

Šlebinger, Janko: Brunet, Franc (1852–1916). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi151499/#slovenski-biografski-leksikon (1. marec 2021). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine