Slovenski biografski leksikon

Brumati Rihard, S. J., r. 24. apr. 1658 v Gorici, u. 9. marca 1719 v Trstu. V red je bil sprejet 5. nov. 1693 in je 28 let učil gramatiko, humaniora in retoriko v kolegijih v Trstu in na Reki. Zapustil je mnogo učenih spisov v rokopisu. — Prim.: Backer-Sommervogel II, 242; VIII, 1936. Gl.

Glonar, Joža: Brumat, Rihard (1658–1719). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi151252/#slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Primorski slovenski biografski leksikon

Brumat (Brumati, Brumatti) Rihard, nabožni pisatelj in zgodovinar, r. v Gor. 24. apr. 1658, u. v Trstu 9. marca 1719. Gimn. obiskoval v Gor (1670–75), retoriko (1675–76) in filozofski trienij (1676–79) študiral v Gradcu in nekaj časa bil domači učitelj (1680–82), nakar je študiral teologijo v Gradcu (1682–86) in postal beneficiat in dvorni kpl plemiške družine Coronini (1686–93). 5. nov. 1693 je vstopil v jezuitski red in po opravljene noviciatu na Dunaju (1693–95) in magisteriju v Leobnu (1695–96) je bil prof. gramatike in humaniora na gimn. v Trstu (1696–1705) in retorike na akademijski gimn. na Reki (1706–12). Ves ta čas je bil tudi nedeljski pridigar (slov., hrv., ital., nem.), zelo cenjen po globoko vsebinskih, a vendar razumljivih in prikupnih pridigah. Bil je priljubljen tudi kot dober učitelj. Ko je zbolel, je v Trstu bil le še voditelj (praeses) kongregacije. V Trstu je tudi umrl. V rkp. je zapustil več zvezkov pridig, nekaj učenih razprav iz mariologije in homiletike in zgodovino Goriške in Gradiške (Istoria delle Contee di Gorizia e Gradisca).

Prim.: Catalogi Provinciae Austriacae S.J. (excerptiones Colleg. Vindobonae, Tergesti, Fluminensis); A. & A. de Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus, I, Liège 1853–61, 908; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempora, Viennae 1855, 38; C. Combi, Saggio di bibliografia istriana, Capodistria 1864, 202 (napačno ime: Gasparo); C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Première partie: Bibliographie II., Bruxelles-Paris 1891, 242; VIII. Bruxelles-Paris 1898, 1936; J. Glonar, SBL I, 62.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Brumat, Rihard (1658–1719). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi151252/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine