Brezovnik, Anton (1853–1923)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 2, št. 18, 1. 5. 1926

Novi Slovenski biografski leksikon

BREZOVNIK, Anton (psevdonimi: Hanžičev Tone, Sosed, Tone Brezovnik Hanžičev, Vrhovski, T. B. Hanžičev; šifre: T. B., T. B. H.), šolnik, mladinski pisatelj (r. 30. 5. 1853, Stari trg, Slovenj Gradec; u. 20. 11 .1923, Vojnik). Sin Vladimir Brezovnik, kirurg.

Osnovno šolo je obiskoval v Slovenj Gradcu (1859–67), gimnazijo pa v Celju, kjer je končal sedem razredov (1867–73). V Gradcu je opravil enoletni pedagoški tečaj in 1874 pričel poučevati. V Devici Mariji v Puščavi (zdaj Puščava) je učil 1874–75, v Framu 1875–76, nato pa do upokojitve 1896 v Vojniku.

1897 je v Vojniku ustanovil posojilnico in jo vodil do smrti. Bil je tudi dolgoletni odbornik 1904 ustanovljene Zvezne tiskarne v Celju.

Aktivno je deloval v učiteljskih društvih ter bil predsednik učiteljskega društva za celjski in laški okraj (1886–88). O delu društva je redno poročal v Slovenskem učitelju in Popotniku. 1896 je uredil publikacijo za mladino Savinjski glasi, ki jo je izdalo društvo, in v njej tudi sodeloval. Skupaj z učiteljema Franom Kocbekom in Arminom Gradišnikom je bil pobudnik Zaveze slovenskih učiteljskih društev, ki je bila ustanovljena 1888. Član celjskega okrajnega šolskega sveta je bil 1889–1918. V Popotniku je sodeloval od prvega letnika 1880 dalje, nato pa tudi v Učiteljskem tovarišu in Pedagogiškem letniku. Pisal je o novicah o šolstvu na Štajerskem, zbral izreke o pouku in vzgoji Antona Martina Slomška, obravnaval učne slike iz kazalnega pouka, zgodovine in somatologije, pisal o začetnem branju in prirodopisu, o knjižnicah za mladino, ocenjeval nove knjige in revije. Pisal je tudi v Slovenski narod in Domovino.

Zbral je pesmi za mladino, povesti, pravljice, legende, kratkočasnice in igre ter jih izdajal v knjigah 1884–96. Krajše povesti je objavljal v Vrtcu.

Dela

O knjižnicah za šolsko mladino, Popotnik,1880, 337–339, 353–356, 371–373.
Učne slike iz somatologije, Pedagogiški letnik,1887,191–202.
Šaljivi Slovenec : zbirka najboljših kratkočasnic iz vseh stanov, Ljubljana, 1884, 1896, 1914, 1923.
Zvončeki : zbirka pesmij za slovensko mladino, Ljubljana, 1887.
Zabavnik : zbirka družinskih iger za v sobi in pod milim nebom, Celje, 1893.
Zakaj? Zato! : zbirka pravljic, pripovedk in legend za šolo in dom, Ljubljana, 1894.
Fraz Wiedemann: Zeleni listi : kratke pripovesti za otroke, stare 6 do 10 let, Gorica, 1896 (prevod).
Gradec – zibelka Zaveze, Učiteljski tovariš, 5. 9. 1913.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
SBL.
Slovenska književnost, Ljubljana, 1996.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Jernej Ravnikar: Brezovnik Anton, Zgodovina slovenskega slovstva, 4, Ljubljana, 1898, 307–308.
Anton Brezovnik na svoji zadnji poti, Nova doba, 24. 11. 1923.
Anton Brezovnik, ustanovnik »Zaveze jugosl. učiteljstva«, Učiteljski tovariš, 29. 11. 1923.
Anton Petriček: Anton Brezovnik, Učiteljski tovariš,6. 12. 1923.
Hojan, Tatjana: Brezovnik, Anton (1853–1923). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi149538/#novi-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Slovenski biografski leksikon

Brezovnik Anton, šolnik, mladinski pisatelj in politik, r. 30. maja 1853 v Starem trgu pri Slovenj Gradcu, u. 20. nov. 1923 v Vojniku. Študiral je 7 razr. gimn. v Celju, učiteljišče v Gradcu, učiteljeval v Mariji Puščavi na Poh., Framu, od 1876 do upokojitve 1896 v Vojniku. Sodeloval je v Lapajnetovem SU, UT, P (ki mu je bil soustanovitelj), PL, Vrtcu, stalno pri SN in celjski Domovini ter objavil med dr.: Učne slike iz zgodovine (P in UT 1880–5); zbirko kratkočasnic Šaljivi Slovenec (1884, 1896, 1914); zbirko pesmi za mladino Zvončki (1887); zb. družbinskih iger Zabavnik (1893); zb. pravljic, pripovedek in legend Zakaj? Zato! (1894); Wiedemannove kratke povesti Zeleni listi (1896) in zb. povesti in poučnih spisov Savinjski glasovi (1896); 1897 je ustanovil v Gradcu Zvezo slov. učit. društev (poznejši Savez jugoslov. učit. dr.), bil predsednik Učit. dr. za celjski okraj, član celjskega okr. šol. Sveta 1889–918, ustanovitelj (1897) in predsednik posoj. v Vojniku, odbornik Zvezne tiskarne v Celju. V nar. borbi na juž. Štaj. je stal v prvih vrstah ter bil odličen sodelavec posebno dr. Dečku. — Prim.: Glaser IV, 307; ND 22. nov. 1923. Slika: SIT III, 5t. 37. Šr.

Šlebinger, Janko: Brezovnik, Anton (1853–1923). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi149538/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine