Slovenski biografski leksikon

Breznik Anton, gospodarski pratikar, r. 14. jun. 1737 v Komendi pri Kamniku, u. 27. marca 1793 v Žalcu, kjer je živel kot duhovnik vsaj od 1763, od 1773 kot Randlov beneficijat. Nekako istodobno s Pohlinom je začel za Fantonom tudi B. misliti na potrebo, dati kmetovalcem, ki bi imeli samo slovenščino, svetovavca v obliki knjige. Njegova »Večna pratika « je bila prva prava gospodarska pratika v slov. jeziku ter je obsegala v 1. delu Morica Knauerja opis 7 letnih razredov (po 7 planetih), v 2. mesečni kažipot za dela na polju in doma, ki sloni posredno ali neposredno na nemškem »Alg. oekonom. Calender«, Nürnberg 1773, v zadnjem pa sredstva proti živinskim in človeškim boleznim, ki so bila deloma še čisto vražarska. Knjiga se je hitro prikupila. Doslej se je ugotovilo sedem izdanj (tri lj. z letnico 1789, celjska 1791, lj. 1803 in 1807, mariborska ok. 1808), bilo jih je pa morda tudi še več. V knjižici, ki je pisana v običajnem literarnem jeziku kranjskih pisateljev zadnje četrti 18. stol., ki niso imeli Pohlina za edini merodajni vzor, je marsikak domač izraz, precej elementov gorenjščine in tudi nekaj štajerščine (odmevi na eni strani piščevega porekla, na drugi pa njegovega dolgoletnega bivanja v Savinjski dolini). Ker se je tiskala knjiga v isti jezikovni redakciji kakor v Lj. tudi v Celju in Mariboru, je nedvomno prispevala k razmišljanju o potrebi enotnega slovenskega literanega jezika. V izdaji 1803 (in 1807), ki jo je priredil morda Vodnik, je nekaj prvotnega teksta nadomeščenega s sestavki iz Vodnikove »Pratike« 1795, Breznikov jezik pa je tudi v ostalih delih očiščen in prenarejen. — Prim.: Kidrič, AB in njegova »Pratika«, ČZN XIX, 112. Kd.

Kidrič, Francè: Breznik, Anton (1737–1793). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi149337/#slovenski-biografski-leksikon (22. oktober 2018). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine