Novi Slovenski biografski leksikon

BIZJAK, Martin, podobar, kipar (r. 15. 10. 1874, Konjsko, pri Boštanju; u. 21. 3. 1918, Ljubljana). Oče Franc Bizjak, kmet, mati Marija Bizjak, r. Vesel.

Podobarstva se je učil pri podobarju Jožefu Štravsu v Cerknem. Po 1894 je eno leto delal pri podobarju Andreju Rovšku v Ljubljani. 1897–98 je kot izreden učenec obiskoval oddelek za figuralno plastiko obrtne šole v Ljubljani. Po šoli je odšel v Zagreb ter se za krajši čas zaposlil pri izdelovalcih pohištva Bestebner in Bothe Ermann. Po vrnitvi v Ljubljano je več let delal pri kamnoseku Feliksu Tomanu, kjer se je učil klesati v kamen. Po enoletnem bivanju v ZDA je kot podobar deloval samostojno v Ljubljani, vmes pa nekaj časa še pri podobarju Francu Cibru v Novem mestu.

Z občutkom za kamen je izdeloval sakralne kipe, predvsem angele. Med njimi sta najbolj kakovostna novorenesančna marmorna angela na velikem oltarju uršulinske cerkve v Škofji Loki (1904). Posegal je tudi na področje portretne plastike, pri kateri je gojil zmerni realizem, ter nagrobnikov in spomeniške plastike.

Dela

Sakralna dela

Relief Sv. Marjeta, ok. 1903: pročelje ž. c. v Borovnici.
Angela, ok. 1903: c. Sv. Petra, Ljubljana.
Relief Žalostna mati božja, ok. 1905 (neznano kje, objavil Dom in svet, 1906).
Dva angela, 1907: kapela šolskih sester v Repnjah.
Sv. Anton, 1908: ž. c. na Kopanju.
Relief Dobri pastir, ok. 1911.
Nagrobnik župnika Franca Jarca, Žale, Ljubljana.
Dva angela, brez letnice: ž. c. v Vodicah.
Dva angela, brez letnice: župnijska cerkev v Starem trgu pri Ložu (po modelih Ivana Pengova).
Neznano, brez letnice: stranska oltarja frančiškanske cerkev v Novem mestu (po modelih Ivana Zajca).

Portretni kipi

Jurij Vega, 1903: nekdanja realka, Idrija.
Simon Gregorčič, brez letnice (neznano kje, objavil Dom in svet, 1909).
Janez Trdina, brez letnice (neznano kje, objavil Dom in svet, 1909).

Drugo

Romul in Rem, ok. 1905 (neznano kje, objvil Dom in svet, 1906).
Kipi za deželni dvorec v Ljubljani, brez letnice (po modelih neke dunajske delavnice).
Nagrobnik Parkelj, brez letnice: Žale, Ljubljana.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
NŠAL, rojstne matice župnije Boštanj.
Zgodovinski arhiv Ljubljana, seznam učencev obrtne šole v Ljubljani.
SBL.
V.[iktor] Steska: † Kipar Martin Bizjak, Glasnik muzejskega društva za Slovenijo, 1, 1919/20, 31–32.
A.[nton] A.[škerc]: Vegov kip, Ljubljanski zvon, 23, 1903, 637–638.
Jurij Vega, Slovan, 1, 1902/03, 335.
Naše slike, Slovan, 1, 1902/03, 364.
Sonja Žitko Durjava: Historizem v kiparstvu 19. stoletja na Slovenskem, Ljubljana, 1989, 87, 142.
Žitko, Sonja: Bizjak, Martin (1874–1918). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi143086/#novi-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Slovenski biografski leksikon

Bizjak Martin, kipar, r. 15. okt. 1874 na Konjskem pri Boštanju, u. 21. marca 1918 v Lj. Učil se je pri Štravsu v Cerknem na Goriškem, delal v Lj. pri Rovšku, pri Feliksu Tomanu, naposled samostojno. Njegovo najboljše delo sta dva keruba na velikem oltarju uršulinske cerkve v Šk. Loki (1904). — Prim.: GMK, 1920, I, 31. St.

Steska, Viktor: Bizjak, Martin (1874–1918). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi143086/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine