Slovenski biografski leksikon

Bezenšek Anton, stenograf, r. 15. apr. 1854 v Bukovju pri Celju, u. 11. dec. 1915 (op. ur.: 10. dec. 1915) v Sofiji. Gimn. študije je dovršil v Celju (maturiral 1874 v Zagrebu), se vpisal v Zagrebu na filoz. fak. za slav. in klas. filologijo, 1876 študiral v Pragi, napravil tam izpit iz stenografije, bil 3 leta stenograf v zagr. saboru, se preselil v Bolgarijo, bil od 1879 ravnatelj stenogr. pisarne pri nar. sobranju in gimn. prof., od 1884 prof. v Plovdivu, od 1905 v Sofiji gimn. prof. in univ. docent. V dijaških letih se je poskušal v leposlovju (Vrtec, Zora), največ pa se trudil, da prilagodi Gabelsbergerjev stenogr. sistem v tesni zvezi s češko stenografijo za južne Slovane in Ruse, izdajal je v ta namen Jugosl. stenografa (7 letnikov, 1876–8 v Zagr., 1879–80 v Sofiji, 1895–6 v Celju) in priredil učbenike za Slovence (1876, 1878 Zagr., 1893 Lj.), Hrvate (1876), Bolgare (1880, 3. izd. 1893, 4. izd. 1900) in Ruse (Sofija 1907). Za bolg. srednje šole je sestavil učne knjige za nem. in etiko, bil prvi predsednik in 5 let glavni tajnik najstarejše bolg. čitalnice Slavjanska Beseda v Sofiji, 10 let predsednik po njem 1895 ustan. pevskega društva v Plovdivu, se udeleževal mednarodnih kongresov stenografov, n. pr. v Parizu 1889 za časa svetovne razstave (Pisma iz Pariza v SN in ponat.), gojil teor. in prakt. čebelarstvo, z bratom Alojzijem ustanovil v Sofiji knjigarno »Pčela — A. Bezenšek«, stalno poročal o polit., šolskih in liter. razmerah v Bolgariji (Pop., SN, Slovan, Kres, LZ, Slovenec) ter izdal knjigo Bolgarija in Srbija (Celovec 1897) in praktično Bolgarsko slovnico in čitanko s slov.-bolg. razgovori (Sofija 1914). Za mnogostransko delovanje je prejel razna odlikovanja, med drugimi zlato palmo častnika franc. Akademije (1890). Njegov sistem se je trajno uveljavil le pri Bolgarih, pri nas ga je zamenil sistem Fr. Novaka. — Prim.: Bezenšek, Beiträge zur Gesch. der Stenographie bei den Südslaven, Berlin 1890; Miholić, Archiv f. Stenographie, 55. Jg., Berlin 1903, str. 7, 65; Fuchs, Korrespondenzblatt des kön. Stenogr. Landesamtes zu Dresden, 61. Jg., 1916, 17, 40; Bezenšek, 25 letnica Besede slov. dijakov in prvi shod slov. stenografov v Žalcu dne 13. avg. 1899, Celje 1900; Šegula, SIT 1913, št. 3 (s sliko); Luč 1918, 70. Šr.

Šlebinger, Janko: Bezenšek, Anton (1854–1915). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi141128/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine