Bénedek, Josip (1848–1931)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 2, št. 8, 21. 2. 1926

Novi Slovenski biografski leksikon

BENEDEK, Josip (šifra - k.), šolnik, sadjar (r. 23. 3. 1848, Mavčiče; u. 4. 6. 1931, Ljubljana).

V Idriji je 1866 zaključil pedagoški tečaj. 1867–70 je bil podučitelj na šoli v Hrenovici pri Postojni, 1871–74 pa je poučeval v Matenji vasi (takrat Sv. Ivan). 1874 je postal nadučitelj na šoli v Planini pri Rakeku, kjer je 1875 opravil strokovni izpit. Na tem mestu je ostal do upokojitve 1911, nato se je preselil v Ljubljano.

Pisal je v Slovenskem narodu, Učiteljskem tovarišu in Popotniku, največkrat s podpisom - k. Objavljal je poročila o učiteljskih konferencah, ustanovitvi Društva učiteljev in prijateljev Logaškega okraja, sodelovanju staršev in učiteljev pri vzgoji in pouku, šolski delavnici, ki jo je ustanovil ipd. Pri omenjenem Društvu učiteljev je sodeloval kot tajnik in bil od 1900 do upokojitve njegov predsednik, od 1904 je bil častni član. Sodeloval je tudi pri publikaciji Logaško okrajno glavarstvo, ki so jo pripravili učitelji okraja. 1876–88 je bil zastopnik v logaškem okrajnem šolskem svetu. V Planini je 1888 ustanovil Gasilsko društvo in oživil Čitalnico.

Pomembno je njegovo delo na področju kmetijstva. Vpeljal je številne vrste sadnega drevja in jih brezplačno razdeljeval, učil cepiti drevesa in prebivalce navduševal za sadjarstvo in živinorejo.

V obdobju med 1894 in 1911 je bil predsednik Kmetijske podružnice Planina. Tudi po upokojitvi je bil aktiven v učiteljskih društvih; 1917–21 je bil član odbora Učiteljske tiskarne in 1919–21 predsednik Društva upokojenega učiteljstva, aktiven je bil tudi v društvu Učiteljska samopomoč.

Viri in literatura

Slovenski šolski muzej, dokumentacijska zbirka, mapa osnovne šole Planina pri Rakeku.
SBL.
Kmetijska podružnica v Planini, Kmetovalec, 28, 1911, št. 1, 7.
Pavlič Slavica: Zgodovina idrijskega šolstva do leta 1945, Idrija, 2006.
Hojan, Tatjana: Bénedek, Josip (1848–1931). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi137851/#novi-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Slovenski biografski leksikon

Bénedek Josip, šolnik, r. 23. marca 1848 v Mavčičah na Gorenj. Po dovršeni učiteljski pripravnici (1866) je 1867 nastopil podučiteljsko mesto v Hrenovicah pri Postojni, bil 1871 imenovan za učitelja pri Sv. Ivanu v Matenji vasi na Pivki, kjer se je začel uspešno baviti s sadjarstvom (1873 Kalistrova nagrada). Pričetkom 1874 se je preselil kot nadučitelj v Planino pri Rakeku, kjer je 1888 ustanovil Gasilno društvo, oživil Čitalnico ter ustanovil za vso dolino tudi Kmetijsko podružnico, kateri je načeloval do odhoda 1911. Razdeljeval je brezplačno sadno drevje, vpeljal govedo simendolske pasme ter nabavil podružnici razno kmetijsko orodje, zato so ga vsa ta društva imenovala 1912 za častnega člana. L. 1888. je bil soustanovnik »Društva učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega«, ki mu je bil začetkoma tajnik, nato 10 let predsednik in od 1904 častni član. Od 1873 je dopisoval pod šifro –k SN, UT, Popotniku, drugim naprednim listom. Bil je nekaj časa predsednik Društva upokojenega učiteljstva in več let član nadzorstva Učteljske tiskarne v Lj. — Prim.: Kmetovalec 1911, št. 1. *

Uredništvo: Bénedek, Josip (1848–1931). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi137851/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine