Dolenc, Darko (1955–)
Foto: osebni arhiv

Novi Slovenski biografski leksikon

DOLENC, Darko, kemik (r. 16. 9. 1955, Postojna). Oče Izidor Dolenc, mati Marija Dolenc, r. Pegan. Brat Ervin Dolenc, zgodovinar.

Osnovno šolo je obiskoval v Senožečah in Divači, Srednjo tehniško šolo – kemijski odsek pa v Ljubljani. 1974 se je vpisal na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (FNT), 1975 se je zaposlil na Srednji tehniški šoli kot učitelj praktičnega pouka in študiral ob delu. Diplomiral je 1987 in na FNT postal mladi raziskovalec, 1988 je bil izvoljen v naziv asistenta za področje organske kemije. 1990 je magistriral in 1997 doktoriral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) z disertacijo Sinteza in reaktivnost 1-alkilperoksi-1H-1,2-benzojodoksolov. 2000 je pridobil naziv docenta, 2006 izrednega profesorja in 2011 rednega profesorja za področje organske kemije, 2016 se je upokojil.

Raziskovalno je deloval na več področjih organske kemije. Razvil in preizkusil je N-jodosaharin, nov reagent za elektrofilno jodiranje organskih spojin, in proučeval številne reagente za halogeniranje. Proučeval je radikalske reakcije organskih spojin, tudi z uporabo hitrih spektroskopskih metod, strukture koordinacijskih spojin molibdena in pretvorbe organskih spojin z njimi, ukvarjal se je s karakterizacijo in proučevanjem struktur papirniških vlaken, procese razgradnje insekticidov in UV-filtrov v vodah ter se posvečal funkcionalizaciji monolitnih kromatografskih nosilcev z epoksidnimi skupinami. Pri svojih raziskavah je poleg laboratorijskih uporabljal tudi kvantno-kemijske računske metode.

Njegovo pedagoško delo je bilo povezano s FKKT in Univerzo v Novi Gorici. Predavanja in vaje na področju organske kemije je izvajal za študente različnih študijskih programov. Napisal je več učbenikov in drugih študijskih gradiv za osnovno šolo, srednje šole in gimnazije ter za univerzitetni študij.

Bil je član Projektne razvojne skupine za kemijo v srednjih šolah pri Zavodu RS za šolstvo (2008–15). Sodeloval je pri organizaciji dveh mednarodnih tekmovanj za srednješolce (Grand Prix Chimique 2003 in EUSO 2018) v Ljubljani. Od 1993 sodeluje pri pripravah in mentorstvih slovenskih tekmovalcev za Mednarodno kemijsko olimpijado.2003–16 je bil urednik založbe FKKT. Od 2020 je član odbora za socioekonomske analize (SEAC) pri evropski agenciji za kemikalije (EChA).

2007 je prejel nagrado Maksa Samca za popularizacijo študijev na FKKT, 2008 in 2018 pa skupaj z ekipama priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, ki jo podeljuje Slovenska znanstvena fundacija.

Dela

Evidence for divalent iodine (9-I-2) radical intermediates in the thermolysis of (tert-butylperoxy)iodanes. An unusually efficient deiodination of o-iodocumyl alcohols by cyclohexyl radicals, Journal of the American Chemical Society (Washington), 1997, vol. 119, 2628–2632 (soavtor Božo Plesničar).
N-Iodosaccharin - a new reagent for iodination of alkenes and activated aromatics, Synlett (New York - Stuttgart), 2000, 544–546.
Abstraction of iodine from aromatic iodides by alkyl radicals: steric and electronic effects, The Journal of Organic Chemistry (Baltimore), 2006, vol. 71, 8028–8036 (soavtor Božo Plesničar).
Autoxidation of hydrazones. Some new insights, The Journal of Organic Chemistry (Baltimore), 2007, vol. 72, 7214–7221 (soavtorica Maja Harej).
Complexation of molybdenum(V) with glycolic acid: an unusual orientation of glycolato ligand in [Mo2O4]2+ complexes, Inorganic Chemistry (Washington), 2008, vol. 47, 3625–3633 (soavtorici Barbara Modec, Marta Kasunič).
Surface characterization of stepwise oxidized spruce thermomechanical pulp samples by different analytical methods, Cellulose (London - Dordrecht - Boston - London), 2009, vol. 16, 833–839 (soavtorji Simona Peterlin, Tjaša Drnovšek, Anton Perdih).
Kemija za gimnazije 3. Učbenik za 3. letnik gimnazij, Ljubljana, 2010 (soavtor Boris Šket).
Chemical and photochemical degradation of chlorantraniliprole and characterization of its transformation products Chemosphere (Oxford - New York), 2014, vol. 95, 408–414 (soavtorji Vesna Lavtižar, Cornelis A. M. van Gestel, Polonca Trebše).
Organska kemija, Ljubljana, 2019 (univerzitetni učbenik).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Arhiv Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana.
Avtorjev intervju z Darkom Dolencem.
ULBB.
Študij kemije na univerzi v Ljubljani 1919–2019, Ljubljana, 2019.
Perdih, Franc: Dolenc, Darko (1955–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024100/#novi-slovenski-biografski-leksikon (18. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine