Primorski slovenski biografski leksikon

Dolenc Ervin, zgodovinar, r. 29. sept. 1960 v Postojni, živi v Lj. Oče Izidor, uradnik v zdravstvu, mati Marija Pegan, uradnica. Osn. š. je obiskoval v Senožečah in Divači, gimn. v Postojni, kjer je maturiral 1979. Na Filoz. fak. lj. U je študiral zgod. in filoz. in diplomiral 1985. Na odd. za zgod iste Fak. je 1. 1989 opravil magisterij s temo Kulturno prosvetna društva slovenskih delavskih strank v letih 1918–1929. L. 1992 je prav tam uspešno zagovarjal tudi doktorsko disertacijo z naslovom Kulturne zamisli slovenskih političnih strank in skupin ter njihove kulturne organizacije v letih 1918–1929 (Kulturna politika in kulturni boj). Od 1986 je zaposlen kot asistent raziskovalec na Inštitutu za zgod. delavskega gibanja, (sedaj Inštitut za novejšo zgod.) v Lj. Raziskuje slov. kult. zgod. v času med obema vojnama s posebnim ozirom na kult. politiko tedanjih oblasti oziroma tedanjih polit. strank. Za znanstveni simpozij Katoliška Cerkev in katoličani v slovenski politiki in kulturi 1890–1941 je pripravil referat Katoliška kulturna politika in kulturni boj v Kraljevini SHS 1918–1929(1992). Organiziral in aktivno je sodeloval tudi na simpozijijo svojem rojaku Danilu Zelenu v Senožečah (1991). Med D-čeve najpomembnejše objavljene razprave štejemo: Bratstvo – Izobraževalna društva narodnih socialistov (Kron 1990, 138–44); Krekova mladina (Prispevki za novejšo zgod. 1990, št. 1–2, 49–70); Kulturna zakonodaja v Sloveniji v času jugoslovanskega klasičnega parlamentarizma 1918–1929 (Prispevki za novejšo zgod. 1992, št. 1–2, 35–45); Reorganiziranje slovenskih kulturnih delavcev po državnem prevratij1918 (Prispevki za novejšo zgod. 1993, št. 1–2). D. se posveča tudi zgod. problematiki rodnih Senožeč ter tudi širšega območja. Sodelovanje pri lokalnem časopisu »27 vasi«, PrimSreč, Kron.

Prim.: Osebni podatki; Prispevki za novejšo zgod., XXIX, 1989, št. 1, 48–49.

Mlakar

Mlakar, Boris: Dolenc, Ervin (1960–2009). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008160/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine