Cerkvenik Flajs, Vesna (1962–)
Vir: © osebni arhiv

Novi Slovenski biografski leksikon

CERKVENIK FLAJS, Vesna (rojstno ime Vesna Cerkvenik), kemičarka (r. 13. 9. 1962, Ljubljana). Oče Marijan Cerkvenik, strojni tehnik, mati Marija Cerkvenik, r. Metelko, delavka v proizvodnji. Stari stric Angelo Cerkvenik, književnik.

Osnovno šolo je obiskovala v Cerknem (1969–77), gimnazijo Jurija Vege pa v Idriji (1977–81). Dodiplomski študij je opravila na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani (1981–87). Po diplomi se je kot strokovna sodelavka zaposlila na Inštitutu za higieno živil in bromatologijo na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani (VF UL), kjer se je v kemijskem laboratoriju in kasneje v laboratoriju Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) pričela ukvarjati z določanjem ostankov (reziduov) v živilih živalskega izvora.

Magistrski študij je zaključila 1993 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani z nalogo Metodika določanja reziduov azaperona, azaperola in karazolola v klavnih prašičih. Doktorirala je 2000 z disertacijo Ostanki ivermektina v ovčji plazmi in mleku ter vpliv toplotne obdelave in mlečnokislinske fermentacije na njihovo vsebnost v mlečnih izdelkih na VF UL.

2002–07 je bila vodja laboratorija za rezidua na Enoti za živila živalskega izvora pri NVI in namestnica vodje te enote. 2007 je bila vodja Nacionalnega referenčnega laboratorija za ostanke veterinarskih zdravil in kontaminantov v živilih živalskega izvora.

Na VF UL je z različnih področij kromatografije in usvajanja analiznih metod opravila več strokovnih izpopolnjevanj doma in v tujini: izobraževalni center Perkin Elmer (Überlingen, Nemčija, 1987), Kemijski inštitut (Ljubljana, 1989, 1990), danska agencija za varnost hrane (Levnedsmiddelstyrelsen, Kopenhagen, 1990), izobraževalni center Hewlett Packard (Dunaj, 1990), deželni raziskovalni urad za zdravstvo južne Bavarske (Oberschleißheim, 1992), državni inštitut za kakovost kmetijskih in živilskih proizvodov (Rijks- en Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten – RIKILT, Wageningen, Nizozemska, 1994), državni kemijski laboratorij (Laboratory of the Government Chemist – LGC, Teddington, Velika Britanija, 2001), Agilent (Ljubljana, 2002), Waters Education Centre (Manchester, Velika Britanija, 2004). Z inštitutom RIKILT je 1994–2002 vzpostavila sodelovanje na področju uvajanja in validacije analiznih metod.

2007–09 je bila inšpektorica pri Evropski komisiji, in sicer na direktoratu za hrano in veterino (Food and Veterinary Office – FVO, Grange, Irska). Med inšpekcijskimi obiski je evalvirala sistem nadzora ostankov veterinarskih zdravil in kontaminantov okolja v živilih živalskega izvora v državah Evropske unije (EU), kandidatkah za vstop v EU in državah izvoznicah živil v EU.

2009–14 je bila zaposlena v lastnem podjetju Reziduum, ki je opravljalo svetovanje na področju nadzora ostankov snovi v živilih. 2014 se je zaposlila v Laboratoriju za forenzično toksikologijo in ekotoksikologijo Inštituta za patologijo, divjad, ribe in čebele VF UL ter prevzela njegovo vodenje. 2016 se je krajši čas izpopolnjevala na Univerzi v Yorku v Veliki Britaniji, naslednje leto pa na Univerzi v Pisi v Italiji. 2001 je bila izvoljena v naziv znanstvene sodelavke, 2006 višje znanstvene sodelavke, 2012 pa v naziv znanstvene svétnice. Od 2010 je ekspertinja pri Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA).

Njeno delo je vezano na veterinarsko medicino, kjer je najprej delovala na področju higiene in nadzora živil živalskega izvora, nato pa na področju forenzične toksikologije in ekotoksikologije. Za potrebe državnega veterinarsko-sanitarnega nadzora za zaščito zdravja potrošnikov in za aplikativne raziskave je razvijala ter uvajala analizne postopke za ugotavljanje ostankov (reziduov) veterinarskih zdravil v živilih živalskega izvora. Analizne metode so bile uvedene v skladu z mednarodnimi standardi, kar je bilo še posebej pomembno za izpolnjevanje pogojev za priključitev Slovenije k EU. S sodelavci je izvajala farmakokinetične študije sodobnih protiparazitarnih zdravil v ovčji krvni plazmi in mleku ter proučevala vpliv toplotne obdelave in mlečnokislinske fermentacije na njihovo vsebnost v mlečnih izdelkih. Izločanje, usodo in problematičnost teh veterinarskih zdravil v okolju je s sodelavci ovrednotila z raziskavami s področja ekotoksikologije.

Za prispevek k razvoju VF UL je 2006, ob 50-letnici pričetka študija veterinarske medicine v Sloveniji, prejela priznanje te fakultete.

Dela

Analysis and monitoring of chloramphenicol residues in food of animal origin in Slovenia from 1991 to 2000, Food additives and contaminants (Abingdon), 19, 2002, 357–367.
Fate of ivermectin residues in ewes' milk and derived products, Journal of Dairy Research (Cambridge), 71, 2004, 39–45 (s soavtorji).
Distribution of chloramphenicol residues in lactating cows following an external application, Analytica chimica acta (Amsterdam), 529, 2005, 347–351 (s soavtorji).
Introduction of the HPLC method for the determination of quinolone residues in various muscle tissues, Biomedical chromatography (Oxford), 19, 2005, 259–265 (soavtorja Andrej Kirbiš, Janez Marinšek).
Determination of residues of azaperone in the kidneys by liquid chromatography with fluorescence detection, Analytica chimica acta (Amsterdam), 586, 2007, 374–382.
Kinetics of abamectin disposition in blood plasma and milk of lactating dairy sheep and suckling lambs, Journal of agricultural and food chemistry (Washington), 55, 2007, 9733–9738 (s soavtorji).
Trace analysis of endectocides in milk by high performance liquid chromatography with fluorescence detection, Analytica chimica acta (Amsterdam), 663, 2010, 165–171 (s soavtorji).
Recent developments in the analysis of avermectin and milbemycin residues in food safety and the environment, Current pharmaceutical biotechnology (Hilversum), 13, 2012, 936–951 (s soavtorji).
Sedatives and tranquilizers, Chemical analysis of non-antimicrobial veterinary drug residues in food, Hoboken - New Jersey, 2017, 311–381 (soavtor James MacNeil).
Analysis and testing of bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether and their derivates in canned dog foods, European Food Research and Technology. A, Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung (Heidelberg), 244, 2018, 43–56 (soavtorji Julija Volmajer Valh, Mitja Gombač, Tanja Švara).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Albina Podbevšek: Je bil kloramfenikol izjema : koliko strupov je zares v našem mesu, jajcih, medu in mleku?, Jana, 13. 1. 2004.
Cestnik, Vojteh: Cerkvenik Flajs, Vesna (1962–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020940/#novi-slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 4. zv.: C. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine