Novi Slovenski biografski leksikon

BERCE, Sonja (rojstno ime Sonja Berce, Sonja Berce-Rupel, Sonja Rupel), pedagoginja, prevajalka (r. 17. 5. 1939, Ljubljana). Oče Gorazd Berce, gradbeni inženir, mati Frida, r. Urbas. Mož Fedja Rupel, flavtist, hči Anja Rupel, pevka.

V Ljubljani je 1949–57 obiskovala gimnazijo Poljane; od 1957 je študirala angleški in italijanski jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani; 1964 je diplomirala, nato se je izpopolnjevala v Veliki Britaniji, 1969 je opravila strokovni izpit. V Ljubljani je bila 1963–64 zaposlena v Metalki, potem profesorica: 1964–71 angleščine na osnovni šoli Moste - Polje (honorarno še italijanščine na Zavodu za intenzivne tečaje tujih jezikov, Zavodu za glasbeno izobraževanje in na Delavski univerzi Borisa Kidriča), 1971–79 angleščine in italijanščine na poljanski gimnaziji, 1979–90 predavateljica metodike pouka angleškega jezika na Oddelku za germanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (že 1976–79 zunanja sodelavka), od 1990 je samostojna kulturna delavka.

1978 je začela sodelovati pri sestavljanju učnega načrta za angleški jezik na Zavodu za šolstvo, od 1980 je bila izpraševalka metodike pouka angleškega in italijanskega jezika pri strokovnih izpitih za profesorje. Predavala je na strokovnih seminarjih (jih tudi organizirala) za učitelje angleškega jezika na srednjih šolah (Ptuj, 1982; Radovljica, 1983), se udeležila strokovnih mednarodnih srečanj, mdr. seminarja za predavatelje metodike pouka angleškega jezika (London, 1977; Canterbury, 1983), konferenc učiteljev angleškega jezika (Pariz, 1982; Groningen na Nizozemskem, 1984). Je članica Društva slovenskih književnih prevajalcev ter Društva za tuje jezike in književnosti.

V Vestniku Društva za tuje jezike in književnosti je objavila članke o metodiki pouka angleškega jezika, sestavila je italijanske in angleške začetne učbenike, mdr. Parliamo italiano in Italijanska slovnica, Angleški jezik 1. Sodelovala je pri priredbah angleško-slovenskih in nemško-slovenskih slikovnih slovarjev, prevajala krajšo pripovedno prozo iz italijanščine, npr. Carlo Sgorlon: Prišli bodo iz morja (Naši razgledi, 1978), ter zlasti iz angleščine, npr. novelo Erskine Caldwell: Moški in ženska (Obzornik, 1978), in več romanov, mdr. Ada Gobetti: Partizanski dnevnik (1976) ; Aola Vandergriff: Wyndspelle (1978); Victoria Holt: Izpoved kraljice Marije Antoinette (1981); Kingsley Amis: Srečni Jim. Prevedla je več libretov, mdr. Puccinijevih oper Manon Lescaut (Gledališki list SNG, Opera in balet Ljubljana, 2008/2009), Tosca in La bohème, Verdijeve opere Nabucco in besedilo Menottijevega madrigala Samorog, gorgona in mantikora (Gledališki list SNG, Opera in balet Ljubljana, 2009/2010).

Dela

Parliamo italiano, Ljubljana, 1972.
Italijanska slovnica = Grammatica italiana, Ljubljana, 1973; Maribor, 1986, 1991 (soavtor Jože Lipnik), 2001.
Italijanščina za potovanja in prosti čas, Maribor, 1991, 1995, 2007.
Italijansko-slovenski, slovensko-italijanski slovar, Maribor, 2000, 2003, 2005, 2007, 2011 (soavtorica Božena Ambrozius).
Italijansko-slovenski, slovensko-italijanski žepni slovar, Ljubljana, 2003, 2005, 2007, 2011.
Slovensko-italijanski žepni slovar za potovanja = Piccolo dizionario sloveno-italiano per viaggiatori, Maribor, 2003.
Slovensko-italijanski evropski slovar, Ljubljana, 2007.
Angleški jezik 2 : priročnik za učitelje, 1 in 2, Maribor, 1982 in 1983.
Angleški jezik 1 : priročnik za učitelje, Maribor, 1991.
Angleški jezik 1 = Touchstone 1, Maribor, 1991, 1992, 1995 (učbenik in delovni zvezek, soavtor Janez Skela).
Angleški jezik 1 [4 zvočne kasete], Maribor, 1992 (soavtor Janez Skela).
A collection of functional dialogues, Maribor, 1986.
Angleščina za potovanja in prosti čas, Maribor, 1989, 1993, 2007 (uvod in izgovorjava Rastislav Šuštaršič; ilustracije Ivan Dvoršak).
Angleško-slovenski slikovni slovar, Ljubljana, 1988, 1989 (soavtorica).
Active English 1, Ljubljana, 1998 (soavtorica).
English-Slovene traveller's pocket dictionary = Angleško-slovenski žepni slovar za potovanja, Ljubljana, 2002.
Angleški frazeološki slovar, Ljubljana, 2005.
Sodobni priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar, Maribor, 2006.
Alltagssituationen : zbirka nemških dialogov z vajami, Ljubljana, 1988 (soavtorica).
Nemško-slovenski slikovni slovar, Mannheim, Ljubljana, 1987, 1991 (soavtorica).

Prevodi iz angleščine

Norman Collins: Lady Anne, Murska Sobota, 1976.
Ronald Frederick Delderfield: Diana, Murska Sobota, 1977.
Aola Vandergriff: Wyndspelle, Murska Sobota, 1978.
Victoria Holt: Izpoved kraljice Marije Antoinette, Murska Sobota, 1981.
Amis Kingsley: Srečni Jim, Ljubljana, 1981.
Michael Korda: Valovi življenja, Maribor, 1987.
Eileen Goudge: Vrt laži, Ljubljana, 1993.

Prevodi iz italijanščine

Stefano Terra: Aleksandra, Murska Sobota, 1975.
Ada Gobetti: Partizanski dnevnik, Ljubljana, 1976.
Giovanni Caviezel, Maria Grazia Boldorini: Najlepše uspavanke, Murska Sobota, 1993.

Viri in literatura

Arhiv SBL, vprašalnik za NSBL.
Poskusna gesla za novi Slovenski biografski leksikon, Ljubljana, 2000.
Janko Moder: Slovenski leksikon novejšega prevajanja, Ljubljana, 1985.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Seznam predavanj Univerze v Ljubljani, 1978/79–1988/89.
Zbornik ob 80-letnici Filozofske fakultete, 1919–1999, Ljubljana, 2000.
Buttolo, Franca: Berce, Sonja (1939–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017820/#novi-slovenski-biografski-leksikon (28. november 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine