Novi Slovenski biografski leksikon

BARLE, Ivan (Janko Barle, Janez Barle), učitelj (r. 15. 10. 1841, Zgornje Pirniče, Medvode; u. 18. 12. 1930, Novo mesto, Kandija). Sinova Janko Barle, duhovnik, zgodovinar, pisec in etnobotanik, in Konrad Barle, učitelj, pomemben za razvoj čebelarstva.

Ljudsko šolo je obiskoval v Smledniku, gimnazijo v Ljubljani, enoletni učiteljski pripravniški tečaj v Idriji 1860/61. 1861 je bil provizorični učitelj, organist in cerkovnik v Tunjicah, 1862 je bil premeščen v Podzemelj, 1866 v Nevlje, kjer je bil 1867 stalni učitelj, a je istega leta začasno učil v Budanjah, od koder je 1872 ponovno prišel v Podzemelj in tam učil do 1893, ko je šel za nadučitelja v Šmihel pri Novem mestu, kjer se je 1903 upokojil. Prizadeval si je za izgradnjo novega šolskega poslopja v Podzemlju, ki je bilo odprto 1888, šola pa je leto zatem iz enorazrednice postala dvorazrednica.

Bil je pomemben predstavnik učiteljstva tedanje dobe s široko prosvetno vlogo, saj je skrbel za napredek šolstva ter hkrati pomagal pri kulturnem in gospodarskem napredku. V času njegovega delovanja je 1880 šola dobila šolski vrt, 1882 je uredil še šolski čebelnjak, 1884 je opravil kmetijski tečaj za narodne učitelje v kmetijski šoli na Slapu pri Vipavi, imel je predavanja za odrasle, predvsem iz kmetijstva in higiene.

V osemdesetih letih 19. stoletja ga je Kranjska kmetijska družba za zasluge na področju sadjarstva odlikovala s častno svetinjo. Občina Podzemelj ga je 1927 imenovala za častnega občana.

Viri in literatura

Slovenski šolski muzej, Dokumentacijska zbirka, Mapa OŠ Podzemelj, Kronika iz leta 1939.
A. M.: Pokojnemu Ivanu Barletu v spomin, Učiteljski tovariš, 70, 1930, št. 46, 2.
Barle Ivan, Koledar Družbe sv. Mohorja : za prestopno leto 1932, Celje, 1932, 94–95 (v rubriki Smrtna žetev).
Etbin Bojc: Kratke biografije naših najstarejših šolnikov, Nova pot, 22, 1970, 130.
Slavica Pavlič: Razvoj šolstva v Beli krajini do leta 1869, Zbornik za historiju školstva i prosvjete, 6, 1971, 113.
Balkovec Debevec, Marjetka: Barle, Ivan (1841–1930). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017060/#novi-slovenski-biografski-leksikon (10. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine