Primorski slovenski biografski leksikon

Komjanc Marjan, duhovnik, r. 2. jan. 1917 v Dobovi (dekanija Videm ob Savi), kamor se je bila zatekla družina med prvo svetovno vojno, ko je fronta zajela njen dom v Števerjanu v Brdih. Oče Jožef, kmet, mati Ana Kodermac. Bil je šesti od osmih otrok. Takoj po umiku fronte se je družina vrnila in z velikim trudom obnovila dom. Gimn. je dovršil na drž. š. v Gor. Bil je ves čas gojenec Alojzijevišča. Vstopil je v gor. Malo semenišče, kjer je dovršil licej in potem bogoslovje v Gor. 8. sept. 1940 ga je nadškof Margotti posvetil v duhovnika. Služboval je najprej kot kaplan v Črničah. Po drugi svet. vojni je sprejel službo notarja na gor. cerkvenem sodišču in bil dodeljen drugim škof. uradom, istočasno pa je pastoralno deloval na raznih župnijah. Od 1972 je župnik v Sovodnjah. Od 1960 je kot katehet poučeval verouk na raznih slov. in ital. sred. š. v Gor., pa tudi na vseh osn. š., ki delujejo v župnijah, kjer je pastoralno služboval. 1966 je dovršil štiriletni katehetski tečaj, ki je bil pod pokroviteljstvom rimske koncilske kongregacije. Za uporabo na sred. in strok. š. je spisal tri katekizme s skupnim naslovom Moje življenje (Resnica življenja, Viri življenja, Zakoni življenja), ki jih je ravn. š. J. Nemec razmnožil. K. spada med duhovnike (vštevši tudi ital.), ki so se v gor. nadškofiji najbolj zavzeli, da se vpeljejo in ustanovijo razni duhovniški, župnijski in drugi pastoralni sveti v smislu reform II. vatikanskega koncila. V tem je pozorno sledil in bil na tekočem o dogajanju v drugih ital. in evropskih škofijah, ki imajo podobna vprašanja kot goriška. Bil je med glavnimi pobudniki slov. personalne župnije v Gor. Posebne zasluge ima, da je slov. jezik dosegel popolno enakopravnost z ital. v vseh škof. uradih in v skupnem bogoslužju. Prav tako je skrbel za stalno povezavo med zamejskimi verniki in matičnimi škofijami v Slov. 1978 je bil izvoljen za preds.-dekana slov. duhovniškega področja gor. nadšk. in to službo ohranil, s kratko prekinitvijo, do danes.

Prim.: Vprašalna pola in osebni podatki.

Rij.

Rijavec, Mirko: Komjanc, Marjan (1917–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015040/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine