Novi Slovenski biografski leksikon

V Ljubljani je obiskoval VI. državno gimnazijo (maturiral 1957), študiral strojništvo na Fakulteti za strojništvo (diplomiral 1962) in opravil specializacijo iz nuklearne tehnike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo (1963). Promoviran je bil 1973 na Imperial College of Science and Technology v Londonu z disertacijo The analysis of stress in irradiated nuclear reactor fuel elements using three-dimensional isoparametric finite elements. Zaposlen je bil sprva kot pripravnik in nato kot višji asistent na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani (1963–67), nato dve leti kot razvojni inženir pri Brown, Boverie & Cie (BBC), Baden, Švica, ter raziskovalni asistent (1969–72) in predavatelj (1972–73) na Imperial Collegu v Londonu. Po vrnitvi v domovino je 1973 postal docent in 1976 izredni profesor za Termiko in mehaniko na Visoki tehniški šoli v Mariboru. 1981 je bil izvoljen za rednega profesorja za predmete Prenos toplote, Termoelastičnost (Elastplastomehanika), Trdnost (Statika in trdnost), Numerične metode in Nuklearna tehnika na Tehniški fakulteti v Mariboru (danes Fakulteta za strojništvo). Na tej fakulteti je bil tudi predstojnik inštituta za mehaniko.

Strokovno se je izpopolnjeval v Chichagu (1980), Parizu (1982), Karlsruheju (1984) in Erlangenu (1993). Sodeloval je z uglednimi tujimi ustanovami, ki raziskujejo termiko, mehaniko in reaktorsko tehniko, npr. Wessex Institute of Technology (Ashurst, Southampton od 1981), Lehrstuhl für technische Mechanik (Erlangen od 1985), Paul Scherrer Institut (Villingen od 1982). Bil je član predsedstva Zveze društev termikov Jugoslavije (1980–90) in 1980–82 tudi njen generalni sekretar, podpredsednik slovenskega in član predsedstva jugoslovanskega društva za mehaniko (1986–90), nadzorni inženir elektrogospodarstva Slovenije (1983–84) in član vladne komisije za neodvisno oceno varnosti jedrske elektrarne v Krškem (1992–93). Bil je odgovorni (1992–2009) ter glavni in odgovorni urednik Strojniškega vestnika (2003–06).

Imel je številna vabljena predavanja na univerzah in inštitutih doma in v tujini, mdr.: Sarajevo (1973–90), Ljubljana (1985, 1992), Villingen (1981, 1992) in vabljena plenarna predavanja na kongresih o termiki in mehaniki, mdr.: Niš, Skopje, Rzezsów (1989), Stuttgart, Nica, Novi Sad, Ohrid (1990), Southampton, Sevilla (1992). Z referati je sodeloval tudi na drugih strokovnih srečanjih termikov in mehanikov, mdr.: Herceg Novi (1964, 1965), Sarajevo (1965, 1976, 1978), Zagreb (1966), Berlin (1971, 1973, 1979), Uxbridge (1972), Ulcinj (1973), Ohrid (1974), Vrnjačka Banja (1975), Beograd (1976, 1977), Portorož (1978), Bled (1979), Stubiške Toplice (1983), Novi Sad (1984), Swansea (1985). Bil je prejemnik nagrade Sklada Borisa Kidriča (1981, skupaj z Leopoldom Škergetom) in častnega naslova Fellow of the Institution of Nuclear Engineers (London, 1981).

Raziskovalno delo Aujeviča je bilo usmerjeno najprej v raziskave trdnostno toplotnih problemov, pri čemer je ločeno raziskoval napetostnotrdnostna in temperaturna stanja različnih konstrukcij. Poiskal je sintezo termično in mehansko povzročenih napetostnih stanj in analiziral njihove medsebojne vplive. Konkretne rešitve je iskal predvsem po numerični poti. Je eden od začetnikov numerične analize napetostnotemperaturnih stanj zahtevnejših konstrukcij, predvsem na področju reaktorske tehnike. Ustanovil je najmočnejšo raziskovalno skupino, ki se ukvarja z numeričnimi raziskavami mehanike fluidov v Sloveniji. Od 1971 je objavil številne članke v domačih in tujih strokovnih revijah, mdr. v Strojniškem vestniku, Novi proizvodnji, Engineering Modelling (Split), Nuklearni energiji, Termotehniki, Tehniki (vse Beograd), Nuclear Engineers (London), Atomkernenergie (München), Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik (Berlin).

Ukvarja se tudi s filatelijo. Je član upravnega odbora Filatelističnega društva Ljubljana in član uredniškega odbora Filatelističnega zbornika, v katerem je objavil več tehtnih prispevkov s tega področja.

Dela

Heat transfer and stress-strain analysis of tubular fuel elements, Atomkernenergie (München), 1972, vol. 20, 281–285 (soavtor John L. Head).
Fuel element stresses at discontinuities and instructions by finite elements in two dimensions, Atomkernenergie (München), 1973, vol. 21, 75–80 (soavtor John L. Head).
Prenos toplote I, Maribor, 1975; Prenos toplote II, Ljubljana, 1975.
Toplotni procesi v jedrskih reaktorjih, Ljubljana, 1976 (soavtorja Zoran Martinšek, Miha Tomšič).
Three dimensional finite element programs for stress analysis, Atomkernenergie (München), 1977, vol. 29, 189–191.
Finite element heat conduction in reactor solids, Atomkernenergie (München), 1978, vol. 31, 151–155 (s soavtorji).
Neutron flux computation by a finite element code, Atomkernenergie (München), 1978, vol. 31, 84–86 (soavtor Marjan Kavkler).
Numerične metode I, Maribor, 1978.
Elastomehanika, Maribor, 1979.
A teaching model in nuclear reactor dynamics by a CSMP simulation, Journal of the Institution of Nuclear Engineers (London), 20, 1979, 74–76 (soavtor Iztok Potrč).
An investigation of fuel element pellet-cladding interaction by finite element methods, Journal of the British Nuclear Energy Society (London), 1980, vol. 19, 117–120 (soavtor Leopold Škerget).
TEMPELS code used for fuel pellet-cladding interaction analysis, Journal of the Institution of Nuclear Engineers (London), 1981, vol. 22, 73–75 (soavtor Lepolod Škerget).
Thermal and mechanical stresses in cylinders and spheres obeying polar and transversal anisotropy, Teorijska i primenjena mehanika = Theoretical and Applied Mechanics = Teoretičeskaja i prikladnaja mehanika (Beograd), 1987, vol. 13, str. 1–14.
Boundary elements for thermo-elasto-plasticity of metals, Mechanica teoretyczna in stosowana = Journal of applied and theoretical mechanics (Varšava), 26, 1988, 589–595 (soavtor Iztok Potrč).
Closed form solutions of polarly nonisotropic thermally loaded rotating rings, disks, rods and tubes, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik (Berlin), 1988, vol. 68, 146–148 (s soavtorji).
Mehanika-trdnost, Maribor, 1988.
Nonlinear solid and fluid mechanics problems by boundary element method, Inženjersko modeliranje = Eingineering Modelling (Split), 1, 1988, št. 2-3, 73–74 (s soavtorji).
Numerične metode II, Maribor, 1988.
Operating and residual stresses due to thermal creep of transversely and polarly anisotropic cylinders, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik (Berlin), 1989, vol. 69, 455–457 (soavtorja Darko Ogrizek, Andrej Nikitenko).
Thermal stresses in a disk of variable thickness, Theoretical and Applied Mechanics (Beograd), 15, 1989, 1–5 (soavtor Leon Cizelj).
Numerične metode, Maribor, 1990.
Particular solution for thermal stresses in a disk of hyperbolic shape, Theoretical and Applied Mechanics = Teorijska i primenjena mehanika (Beograd), 16, 1990, 1–6 (soavtor Djordje Žebeljan).
Prenos toplote, Maribor, 1990 (soavtor Lepopold Škerget).
Thermal efficiency of extended surfaces, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik (Berlin), 1990, vol. 70, 618–621 (soavtor Iztok Parzer).
Mixed convection flow in an inclined tube by boundary elements, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik (Berlin), 1991, vol. 71, 626–629 (soavtorja Iztok Žagar, Leopold Škerget).
Boundary elements for the solution of Navier-Stokes equations, Computer Methods in Applied Mechanical Engineering (Amsterdam), 1991, vol. 91, 1187–1201 (soavtorja Günther Kuhn, Leopold Škerget).
Elasto-plastomehanika, Maribor, 1991.
Plasticity in a disk with taper, Theoretical and Applied Mechanics (Beograd), 1991, vol. 17, 1–8.
Plasticity of a rotating hyperbolic disk, Mechanika teoretyczna in stosowana = Journal of applied and theoretical mechanics (Varšava), 30, 1992, 653–661 (soavtor Marjan Martinez).
Thermal stress distribution in a hyperbolic disc, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik (Berlin), 1992, vol. 72, 145–148 (soavtorja Djordje Žebeljan, Iztok Parzer).
Numerične metode, Maribor, 1993.
Plasticity of a thermally loaded rotating hyperbolic disk, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik (Berlin), 1993 (soavtorja Peter Leš, Janez Župec).
Thermal yield of a rotating hyperbolic disk, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik (Berlin), 73, 1993, T283–T287 (soavtorja Janez Župec, Janko Legat).
Vezana termoelastoplastičnost = Coupled thermo-elasto-plasticity, Strojniški vestnik, 40, 1994, 189–192.
Mehanika, I, Maribor, 2007 (soavtor Boštjan Harl, ponatis 2009).

Viri in literatura

Arhiv SBL, vprašalnik za SBL in ES.
Biografije in bibliografije učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru, 4, 1979.
ES
Poskusna gesla za novi SBL, Ljubljana, 2000.
Johan H. Gittus: Reactor Core : Trends in Structural Mechanics, Journal of the British Nuclear Energy Society (London), 1974, vol. 13.
Prof. A. Alujevič : interview, Boundary elements abstracts and newsletter (Southampton), 4, 1994, 158–159.
Noe, Dragica: Alujevič, Andro (1939–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013850/#novi-slovenski-biografski-leksikon (21. junij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine