Primorski slovenski biografski leksikon

Kalan Odo, strokovni publicist in športni organizator, r. 28. okt. 1929 v Kobaridu, živi v Trstu. Oče Emil Josip, didaktični ravn., od 1933 do smrti 1946 v Brescii, mati Anica Čok, učiteljica (PSBL I, 244), sestra Mija (gl. čl.). Osn. š. in gimn. obiskoval v Brescii, jan. 1948 je prišel v Trst in maturiral istega leta na znanstvenem liceju Oberdan. Na lj. U se je vpisal na Ekonomsko fak., ki jo je absolviral 1953, diplomiral pa je 1957, ker se je medtem poročil z Maro Raffone-Kalan (gl. čl.) in zaposlil. Od 1957–80 je bil v Trstu pri raznih spediterskih podjetjih in pomorskih agencijah, zdaj je pri TOMOS SpA v Gorici. Za PDk je napisal vrsto člankov o pomorstvu in problemih trž. pristanišča. 12 let je bil sodelavec Radia Koper, kjer je v rubriki Sosednji kraji in ljudje obravnaval gosp. vprašanja dežele Furlanije-Julijske krajine, predvsem gosp. vprašanja Slovencev. Za RAITrstA je pripravil vrsto oddaj o pomorstvu in prevozih in 24 oddaj o slov. zadrugah v trž. in gor. pokrajini; oddaje so bile v obliki razgovorov s predstavniki teh zadrug. V imenu Slov. deželnega gosp. združenja je nastopil na vsedržavni konferenci Suez un anno dopo, ki jo je organizirala deželna zveza trgovskih zbornic (Trst 29.–30. sept. 1976); poseg in slika sta izšli v knjigi, ki so jo izdali prireditelji. Nastopil je tudi na 1. konferenci o pristanišču (Trst 21.–22. sept. 1979); govor in slika sta bili objavljeni v knjigi, ki jo je izdala pristaniška ustanova v Trstu. Gosp. članke sta objavljala Dan in II Punto iz Vidma, daljši intervju o trž. gosp. in sodelovanju med It. in Jslo. je objavil mrb. Večer. Za PDk je napisal preko sto člankov o športni filateliji (stalna tedenska rubrika), ker je filatelija njegov konjiček. Tudi za RAITrstA je pisal o športni filateliji v oddaji Šport in glasba. K. je bil med ustanovnimi člani športnega združenja BOR in dolga leta njegov odbornik (blag., tajn., podpreds.). Pod tehničnim vodstvom in v organizaciji BOR-a je prišlo 1965 (27.–30. maja) do organizacije STEDA – spominskega teka ob 20-letnici osvoboditve. K. je bil za trž. pokrajino pred oblastmi odgovoren za celotno prireditev. To je bila prva povojna manifestacija, na kateri so sodelovala vsa mladinska gibanja Slov. v It.; v Bazovici pred spomenikom so prvič imeli tabor in častno stražo skavti in taborniki. Na tej prireditvi je bil K. določen od vseh mladinskih organizacij in strank za edinega govornika - kar se ni več ponovilo. Govor in slika sta bila dan pozneje objavljena v PDk. Kasneje se je K. pridružil športnemu združenju SLOGA, kjer je blag. 1979 je bil izvoljen v odbor Združenja slov. športnih društev v It. kot blag., dec. 1981 pa je bil na izrednem občnem zboru izvoljen za preds. Tudi o športu je pisal v PDk. Politično je član PSI. V letih 1979–81 je bil v trž. pokrajinskem odb. PSI, zdaj je v rajonskem svetu za Sv. Ivan, Lonjer, Katinaro kot prvi Slov., izvoljen na listi PSI.

Prim.: Osebni podatki; poročila o občnih zborih BOR-a in SLOGE; slika Delo (Lj.) 9. dec. 1981, PDk 13. apr. 1982.

Jem.

Jevnikar, Martin: Kalan, Odo (1929–2014). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013510/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine