Primorski slovenski biografski leksikon

Jerkič Miroslav, vojak, r. 10. mar. 1928 v Dobravljah na Vipavskem, živi v Kranju. Oče Alojz, čevljar, mati Marija Hrobat, gospodinja. J. je v Mrbu opravil osn. š. in nižjo gimn. V Vipavi se je učil za trg. pomočnika. Gimn. je dokončal v Novi Gradiški, v Trebinju vojaško intendantsko šolo, v Bgdu 1960 pa višjo vojaško intendantsko akademijo, 1979 pa šolo ljudske obrambe JLA. – 1941 se je pred Nemci umaknil na očetov dom in se v Vipavi pri trgovcu Antonu Vrčonu učil za trg. pomočnika. V Vipavi se je vključil v mladinsko osvobodilno gibanje, po kapitulaciji it. vojske pa je odšel k partizanom. Najprej je bil v četi VOS, nato pa v 4. bataljonu Druge brigade VDV. Po vojni je bil v enoti KNOJ in deloval na Primorskem (meja med ZVU in VUJA). Služboval je v raznih krajih nekdanje Jsle in v enotah JLA opravljal različne funkcije s področja vojaške ekonomike in intendature. Med drugim je bil načelnik intendantskega oddelka vojaške ekonomije, bil je načelnik Intendantske uprave Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, inšpektor za zaledje pri Zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo, načelnik Uprave za vojno zaledje pri Zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo. 1988 se je upokojil. Generalski čin je prejel 1979.

Prim.: Enc Sji 4/1990, 291; osebni podatki.

Plah.

Plahuta, Slavica: Jerkič, Miroslav (1928–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013240/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (14. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine