Primorski slovenski biografski leksikon

Jelinčič Slavko, uradnik, tigrovec, r. 25. jan. 1906 v Podmelcu, u. 28. nov. 1981 v Podkorenu. Oče Ferdinand, mati Josipina Trebše. Osn. š. Podmelec, realka v Idriji, zaposlen pri Kmetij. zadrugi na Idriji pri Bači. Od prvih začetkov je sodeloval z bratom Zorkom v podtalni dejavnosti proti faš. V letih 1927–28 je z Grahovega ob Bači v Gor. prenašal na vlaku tajno pošto in razno liter., ki so jo iz Jsle čez mejo prinašali kurirji TIGR. Prej in v teh letih je z bratom Zorkom organiziral številne tajne izlete in zborovanja pripadnikov PD na Trstelju, Fajtjem hribu, Štanjelu, Trnovskem gozdu in drugod. Bil je poverjenik Gor. Matice in je raznašal knjige po vsej Goriški do Trente in zbiral podatke o slov. narod. skupnosti. Ušel je aretaciji s pobegom 18. febr. 1929 v hudem mrazu in visokem snegu v Jslo. Zaposlil se je pri obmejnem polic. komisariatu na Jesenicah. Poslej je stalno do 1940 sodeloval na Jesenicah v ileg. organ. TIGR in z njim orožnika Peter Bizjak iz Podmelca ter Tone Fabjan iz Branika, še posebno pa komis. Tone Batagelj. Mnogi pobegli tigrovci s Primor. so bili njegovi sodelavci v Lj. in na Jesenicah. Izročal je knjige in zlasti ileg. liter. kurirjem Mihu Bizjaku z Bače, Jerneju Luzniku iz Žabč pri Tolm., Luciji Kenda iz Loj, tigrovcem iz Ruta in mnogim drugim, ki so prihajali čez mejo. Mnogo knjig in propag. liter. je s pomočjo kaplana Toneta Duhovnika (umrl v Nem.) iz Koroške Bele in župana Jožeta Pintbaha v Ratečah spravil čez mejo v Kanalsko dolino, kjer so jo širili slov. duhovniki, na Trbižu pa dr. Dolhar. J. je bil na zahtevo hitlerjevske polic. premeščen z Jesenic v Sarajevo, toda odločbo iz Bgda so v Lj. na banovini zadržali in J. z drugo poslali v Mrb. Gestapo ga je po zasedbi Jsle iskala v Sarajevu, in ker ga ni bilo, je zgubila sled za njim. Nepoznan se je vrnil na Jesenice in med nem. okupacijo sodeloval v NOBJ. Nekaj let pred smrtjo je z ženo živel v Podkorenu pri Kranjski Gori.

Prim.: T. Rutar, Slavko Jelinčič, PrimN 11. dec. 1981; Isti, V Podkorenu so pokopali tigrovca Slavka Jelinčiča, PDk 12. febr. 1982; Pripoved: Sl. Jelinčič, Peter Bizjak v Kranjski Gori.

Rut

Rutar, Tone: Jelinčič, Slavko (1906–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013180/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine