Primorski slovenski biografski leksikon

Jelačin Ivo, gospodarski strokovnjak, r. 25. sept. 1926 v Senožečah v številni kmečki družini Ivana in Marije Može, brat igralca Andreja (gl. čl.), živi v Kopru. V Senožečah je dovršil it. osn. š. in dvoletno kmet. strok. š. (avviamento agricolo). 5. febr. 1943 so ga aretirali in odpeljali v It. in končno na Sardinijo. Tu je deloval s slov. četami na Sardiniji, Korziki in v juž. Franciji za osvoboditev in priključitev k Jsli. Po vojni se je vrnil v rojstni kraj in se kot mladinec vključil v obnovo domovine. 1946 se je vpisal na Sred. kmet. š. v Mrbu in jo uspešno dovršil. 1949/50 je bil strok. učitelj in organizator zadružnih tečajev na Kmet. š. v Šentjurju pri Celju. 1950 se je vpisal na Agronomsko fak. lj. U in diplomiral spomladi 1956. Med študijem je deloval v mladinskih in študentskih akcijah in organizacijah na Biotehnični fak. 1956 se je zaposlil kot kmet. strokovnjak za zaščitna sredstva in umetna gnojila pri Kmet. magazinu v Lj. Od 1958 je delal na Goriškem na gospod, in kmet. področju pri razvoju živinoreje, mlekarstva, vinogradništva in sadjarstva, bil upravnik Poslovne zveze Gorica, do ukinitve tajn. okrajne Zadružne zveze Gorica. V letih 1960–62 tajn. Sveta za kmet. in gozd. okrajne Zbornice v Gor. do ukinitve in združitve z okrajem Koper, kjer je nadaljeval delo na območju celotne Primorske (na gor., postojn. in obalno-kraškem območju). Od 1964–75 je bil glavni dir. Agrarie, kmet. kombinata in združenih kmet. zadrug na območju obč. Koper, ko je šlo za sanacijo in razvoj proizvodnih objektov in predelovalnih obratov. Bil je podpreds. skupščine obč. Koper za 4-letno obdobje (1969–73) in naslednje obdobje preds. zbora združenega dela obč. skupščine Koper. V tem obdobju je aktivno delal v strok. društvih in raznih organih DPS in DPO ožjega in širšega območja, bil član vrste strok, in drugih svetov v SRS in na GZS, preds. UO Kmet. združenja Sje v Lj., član sveta za kmet. in gozd. pri IS SRS idr. V obdobju 1975–78 je bil tajn. Splošnega združenja za kmet. in živilsko industrijo Sje pri GZS. V tem obdobju je bil eno mandatno dobo preds. sveta Biotehnične fak. U v Lj. Od ustanovitve Medobčinske gospod. zbornice Koper za obalno-kraško območje – občin Izola, Koper, Piran in Sežana – v letu 1979 je preds. Zbornice in deluje na vseh gospod, področjih za razvoj območja in njegovega vključevanja v slov. in jsli. prostor in za večje sodelovanje z Italijo. O gospodarsko-kmetijskih vprašanjih je napisal več člankov in razprav in o tem večkrat predaval. Za delo je prejel več priznanj .

Prim.: Osebni podatki; Kojeko 2, 397.

Jem.

Sancin, Boris: Jelačin, Ivo (1926–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012720/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (3. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine