Primorski slovenski biografski leksikon

Gorenszach (Gorenščak) Josip Evgen Jakob, duhovnik, r. 24. jul. 1878 v Marsinu (Mersino, obč. Podbonesec (Pulfero), u. 18. febr. 1950 v Čedadu. Oče Matej, kmet, mati Jožefa Jelinčigh. Posvečen v Vidmu 1902, kpl. v Marsinu in Št. Lenartu, žpk v Št. Lenartu od 1919 do 1939, nato msgr. in kanonik čedadskega kapitlja. Do 1933 se je izkazal kot neustrašen borec za narodnostne pravice, sodeloval je pri sestavljanju Katoliškega katekizma za vernike videmske nadškofije skupaj s Trinkom (1928); protestiral proti zaplembi katekizmov in fašistični prepovedi, da se pridiga in uči verouk v slov. jeziku (15. avg. 1933). Zbral in objavil Marsinske narodne (Luč VIII/1932, str. 12–20). 1933 je podpisal skupaj z drugimi duhovniki (Durjava, Gujon G., msgr. Petricig) znano izjavo zvestobe tedanji fašistični vladi; vsi, razen Gujona so bili odlikovani (»cavaliere«) in se niso pozneje ukvarjali vsaj javno z narodnostno problematiko.

Prim.: A. Cracina, Costumanze religiose di nostra gente, Gorica 1965, 9–12, 22 s sl.

B. Z.

Zuanella, Božo: Gorenszach, Josip Evgen Jakob (1878–1950). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1010310/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine