Primorski slovenski biografski leksikon

Flego Anton, akademski kipar in keramik, r. 8. mar. 1938 v Novem mestu. Oče Anton, agronom in pisec učbenikov s področja sadjarstva in vinarstva, mati Ljudmila Weixler, učiteljica ročnih del. Osn. š. v Novem mestu in v Vipavi, petletno š. za oblikovanje (keramični oddelek) pa v Lj. Nato se je vpisal na ALU. v Lj., kjer je študiral kiparstvo. 1964 je diplomiral pri prof. B. Kalinu in se do vojaščine zaposlil v Mehanotehniki Izola. Po vojaškem roku je sprejel službo likovnega pedagoga v Kopru. Z družino živi v Kopru. – Ustvarja v kiparstvu, slikarstvu in keramiki. Imel je več samostojnih in več skupinskih razstav. Samostojne razstave: Grožnjan (1969); Piran, Obalne galerije (1969); Nova Gor. (1972); Koper, Gal. Loža (1980); Kranj, Gorenjski muzej (1980); Lj., Razstavni prostor ZRMK (1980); Lj., Commerce (1982); Izola, Likovna gal. (1983); – slikarstvo, kiparstvo: Izola, Gal. Alga (1983); – keramika: Koper, Splošna banka (1984); Koper, JIK banka (1985); Trst, SP Peterlinova dvorana (1985), Portorož, Hotel Palace (1985), Koper, JIK banka (1986); Izola, Gal. Insula (1988); Mrb., Gal. Konšak M. (1989). – Skupinske razstave: Koper, Gal. Loža (1969); Piran, Obalne gal. (1969); Palic (Subotica) (1969); Škofja Loka, Skoljeloški muzej (1970); Piran (1971) – »Primorski likovniki«; Žalec, Savinov razstavni salon (1979); Lj., Razstavišče R. Jakopič (1979) – »Razstava ZDSLU«: Lj., Gal. Labirint (1979); Moskva (SZ) (1979); Lj., Razstavišče R. Jakopič (1981) in (1982); Slovenj Gradec, Umet. paviljon (1982); Ajdovščina, Škofja Loka, Kranj, Ricmanje (1983) – »Primorski likovniki«; Izola, Likovna gal. (1983); Koper, Gal. Loža (1983) – »Razstava DLUSO«; Ajdovščina, Škofja Loka, Kranj, Ricmanje (1983) – »Primorski likovniki«; Zagreb, Nova zgrada muzejskog prostora (1984) – »Svetovni trienale keramike«; Lj., Mestna gal. (1985) – »Soočenja«; Izola, Gal. Alga (1987); Lipica, Hotel Maestoso (1987); Izola, Gal. Insula (1987) – risba; Izola, Gal. DLUSO (1987); Lj., Lik. razst. R. Jakopič (1988) – »Razstava ZDSLU«; Koper, Splošna banka (1990) – »Tiera 90«. – V keramoplastiki in slikarstvu upodablja figuro v odnosu do življenjske dinamike sodobne civilizacije. »F. plastike so del njega samega in vsega tistega, kar v njem živi, rast, ki se prebuja in zamira, moč, ki se rojeva in izgineva hkrati. Dinamika F. del, ki jo prezentira kolo in njegove izpeljanke, je le simbol, skrito hotenje in manj odsev prekipevajoče človeške narave. F. umetnostni izrazje deklarativen, manifestativen. . . . F. sledi utripajočim očem dobe, njeni nebogljenosti, da bi našla trdna tla. Stari temelji so porušeni, novih še nismo zgradili. Naš čas ni doba piramid, je doba vrtljivih teles. . . « (Cene Avguštin). Na njegove plastike »so vplivale različne predstave, od fantastične boševske do večpomenske indijske umetnosti, vendar pa je to v resnici svoj, izrazit, nenavaden svet, ki se skozi različne ustvarjalne faze vse bolj dinamizira, giblje, zavrti. Lahko ga razdelimo na tri obdobja: rastlinski (vegetabilni, abstraktni in futuristični, kjer je v ospredju človek-stroj« (Andrej Medved). »Slika v prastari slikarski tehniki enkavstiki, s katero poudarja svoj odnos do simbolike predmetov, saj že tehnika sama po sebi deluje simbolično – večno. F. linija – kontura, iz katere izhaja, (avtor je prvenstveno kipar) se skozi risbo v osnovi prelije v barvno površino, ki ploskovno podaja fabulo, pripoveduje zgodbo o resnici resnice, ki je ali pa je ni, ki bo, če bo. . . « (Dejan Mehmedović). Na izvirnih formah keramike upodablja morski in podmorski svet. Kot likovni pedagog pa je ustvaril večje število scen za gledališke predstave.

Prim.: Osebni podatki; J. Mesesnel, Sedmerica v Loži, Delo 26. maja 1972; Anton Flego. /Katalog/ (Spremni esej Andrej Medved), Piran, Obalne gal. 1980; A. Medved, Nenavaden svet Flegovih plastik, PrimN 30. maja 1980; Anton Flego. /Katalog/. (Tekst Cene Avguštin), Kranj, Gorenjski muzej 1981; Anton Flego. /Katalog/. (Tekst avtor), Izola, Likovna gal. Alga 1983; F. Goljevšček, Sožitje dveh umetnosti. V likovni galeriji Alga v Izoli razstavlja svojo keramiko Anton Flego, PrimN 20. sept. 1983; H. J., Tone Stres o vprašanju strahu, tesnobe in ljubezni /članek omenja tudi razstavo A. Flega/, PDk 8. maja 1985; DSI na počitnicah /tudi o razstavi A. Flega s sl. /, Mladika 1985 (junij), št. 5/6, str. 71; Anton Flego razstavlja v Kopru, PrimN 13. febr. 1987; M. Muženič, Likovna skupina LIK razstavlja v Izoli, PDk 2. okt. 1987; M. Furlan, Govorica čopiča, PrimN 20. okt. 1987; Anton Flego. /Katalog/. (Tekst Dejan Mehmedović), Koper, DLUSO 1988.

ViK

Krapež, Vilma: Flego, Anton (1938–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009530/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine