Primorski slovenski biografski leksikon

Flego Ante, kmetijski strokovnjak, r. 25. mar. 1902 v Vodnjanu (Istra), u. 4. okt. 1959 v Kopru. Oče Anton, trgovec, mati Marija Sinčič, krojačica. Gimn. je obiskoval v Pazinu, nato v Mrbu vinarsko in sadjarsko š. (1919–20), v Križevcih je končal sred. kmetij. š. (1924). Služboval je kot praktikant na posestvu Belje, nato na posestvu Ovčara. Po vojaščini je bil pomočnik uprav. in sam upravnik posestva Arnovo selo pri Brežicah. 1928 je postal strok. učitelj na kmetij. š. Grm pri Novem mestu. 1933 je bil premeščen na bansko upravo v Lj., nato je bil 1937 znova prof. v š. na Grmu, kjer je bil po vojni v. d. ravn. Od 1946 je organiziral kmetij. šolstvo na Primor. (cona B). – Vodil je kmetij. š. in posest na gradu Lože pri Vipavi. Od 1954 je živel in služboval v Kopru:Zavod za raziskovanje kmetijstva, Okrajna zadružna zveza. – F. je posebno pozornost namenjal sadjarstvu in vinogradništvu. Skrbel je za drevesnice in trtnice (Grm, Kostanjevica na Krki, Leskovec pri Krškem, Vrhpolje pri Vipavi, Ankaran, Strunjan). Strok. članke je objavil v SiV, SVV, PDk, Kmetovalcu, Kmetijskem vestniku in drugod. Samostojno je objavil Oskrbovanje sadnega drevja (1951), Sadjarstvo za nižje kmetijskešole (1956), Praktično sadjarstvo (1957). Njegov sin Anton je akademski slikar (gl. čl.).

Prim.: Sto let kmetijske šole Grm, Novo mesto 1986, 151–52; Enc Sje 3, 125; Pismo Anteja F. z dne 29. jul. 1958 in Antona F. z dne 28. jun. 1993.

Adč.

Adamič, France: Flego, Ante (1902–1959). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009520/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine