Primorski slovenski biografski leksikon

Ehrlich Albin, posestnik, lesni trgovec in polit. delavec, r. 16. dec. 1911 v Žabnicah v Kanalski dolini, u. 7. dec. 1984 prav tam. Oče Albin, lesni trgovec in posestnik, mati Frida Achatz, gospodinja, brat Janez, misijonar (gl. čl.), sestra Gabrijela, zdravstvena misij. sestra (gl. čl.). Osn. š. v Žabnicah, gimn. v Celovcu, Ekonom, fak. v Padovi, vendar je zaradi očetove smrti študij prekinil. Med gospodarsko krizo in vojno je uspešno vodil posestvo in lesno trgovino, čeprav so jim med vojno nem. vojaki zasedli hišo. Tedaj so živeli v Vrtinjem Logu in deloma v Celovcu. Ni soglašal s tem, da so 1928 pridružili žabniško občino Trbižu, po vojni pa je zavzeto sodeloval v obč. upravi in bil 16 let obč. svetovalec (izvoljen na listi KD) in tudi podžupan. Z županom Lindaverjem sta prva začela graditi mostove sožitja med It., Avst. in Jslo s srečanji med obmejnimi občinami. 1939 ni hotel optirati za izselitev v Nemčijo, kakor sta sklenila Hitler in Mussolini, pregovarjal pa je tudi druge, vendar so bile na njegovi strani samo štiri družine. Po vojni je pomagal ljudem, da so preklicali opcije in tako rešili domačije (ne vsi). Bil je med tistimi, ki so Žabničanom rešili Sosesko (Nachberschaft) in ugodnosti, ki izvirajo iz nje. Kot obč. odbornik je Žabničanom veliko pomagal, podpiral pa je tudi samostan slov. šol. sester v Žabnicah. Njegova žena Keil Terezina, r. 11. okt. 1919 v Ovčji vasi v Kanalski dolini, oče Egidij, kmet iz Češke, mati Katarina Kandut iz Ukev, poročena 29. dec. 1945, se je sredi osemdesetih let po tečajih v Tinjah na Koroškem posvetila slikarstvu. Slika zlasti ikone in ljudske prizore na deske. Razstavljala je v Celovcu, na Trbižu, v Žabnicah, Vidmu in Trstu. Dosega velike uspehe.

Prim.: Umrl je Al. E., KatG 13. dec. 1984; Sal. Venosi, V spomin Al. E., Dom 1985, št. 1 s sl.; podatki ge. Terezine Keil.

Jem.

Jevnikar, Martin: Ehrlich, Albin (1911–1984). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008410/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine