Primorski slovenski biografski leksikon

Dolenc Jana, slikarka, r. 2. maja 1964 v Lj., živi v Tolminu. Oče Janez, prof. slavist (gl. čl.), mati Rafaela Kovačič, učiteljica. Osn. š. in ped. gimn. v Tolminu. 1983 se je vpisala na ALU v Lj., kjer je študirala slikarstvo pri prof. K. Mešku in M. Krašovec (diploma 1988). 1988–90 je kot samostojni kult. delavec vodila tečaje za likovne amaterje pri ZKO Tolmin, 1990–91 je kot likovni pedagog poučevala na osn. š. v Tolminu, poslej ima zopet status samostojne kult. delavke. – Že od 1977 je sodelovala na letnih razstavah društva slikarskih amaterjev Tolminske. Med študijem je imela na Tolminskem tri samostojne razstave, 1988–93 pa je pripravila 18 osebnih razstav (Tolmin 1988, Lj. 1988, 1989, Jesenice 1989, Nova Gor. 1989, 1992, Zagreb 1989, Izola 1990, Velenje 1990 itd.), poleg tega je sodelovala na 60 skupinskih razstavah in več slikarskih kolonijah. D. se ukvarja tako s krajinarstvom kot s figuraliko in portretiranjem. Pri slikanju krajinskih vedut in figuralike se spočetka le s težavo izogne vplivu študija, medtem ko so portretne upodobitve že individualneje obarvane. Glede na to, da jo odlikuje izjemna risarska spretnost, se v veliki meri posveča tudi ilustraciji. Še kot študentka je ilustr. Tuškove Pripovedke z Martinj Vrha (1986), Tolminske pravljice (1989), F. Bevka Tri povesti o tolminskih grofih, F. Bevka Legende in J. Biteca Vrtnica na gredi (1990) in J. Dolenc Zlati Bogatin (1992). – Od 1989 sodeluje z etnologinjo M. Makarovič pri raziskavah slov. ljud. noš. Za 5. zv. zbirke Slovenska ljudska noša v besedi in podobi Zilja (1991) je kot soavtorica prejela 1993 Janežičevo priznanje. – O njenem likovnem ustvarjanju so pisali A. Pavlovac, G. Avguštin, J. Jerman – Bratec in F. Zupan.

Prim.: Osebni podatki; katalogi razstav; PrimN 22. mar. in 11. okt. 1988; Delo 2. mar. 1989; Železar 16. mar. 1989; Glas 11. apr. 1989; Delo 8. jul. 1992; Republika 18. mar. 1993.

M. J. Br.

Jerman Bratec, Maja: Dolenc, Jana (1964–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008180/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine