Primorski slovenski biografski leksikon

Cencič Miroslava, roj. Žvab, dr. pedagogike, doc. za didaktiko, strok. pisateljica, r. 14. okt. 1934 v Tomaju, živi v Šempetru pri Gor. Oče Miro Žvab, mati Roža Sonc, kmeta. Pet razr. osn. š. je končala v Tomaju pri šolskih sestrah, nižjo gim. 1946–47 v Trstu, 1947–48 v Postojni, 1948–49 v Tomaju, učiteljišče 1949 do 1953 v Lj. Študirala je pedagogiko in psihologijo na Filoz. fak. U. v Lj., diplomirala 1959, iz filoz. 1. stopnje pa 1969, magistrirala iz pedag. 1983 na Filoz. fak. v Lj., doktorirala iz pedag. 1988 na Useučilištu na Rijeci s tezo Vpliv družbenih razmer na vsebino realnega izobraževanja na slovenski ljudski šoli (1774 do 1941) (Rijeka – Lj. 1988, str. 566.) – Poučevala je na osn. š. Gabrje na Vipavskem (1953–54), potem Vipavski Križ (1955–56), na Gimn. in Vajeniški š. v Postojni (1959 do 1963), Učiteljišču v Kopru (1963 do 1965). Nato je bila pedag. svetovalka na Zavodu za šolstvo SRS, enota Nova Gor. (1965 do 1972). Od 1972 dalje je bila višja predavateljica za ped. psih. predmete in docentka za didaktiko na Pedag. akad. in Pedag. fak. U. v Lj., v letih 1972 do 1983 na oddelku za razredni pouk v Novi Gor. Nekaj študijskih let tudi v Kopru. Upokojena 1991. Predava didaktiko kot zunanji sodelovec na Pedag. fak. v Lj. – Poklicno delo je posvetila prvenstveno strok. usposabljanju učiteljev. Vodila je seminarje, predavala za starše in predstavljala svoje poglede na strok. posvetovanjih in kongresih. Veliko je pripomogla k povezovanju zamejskega šolstva v It. z matičnim. Za uspešno pedag. delo je prejela dec. 1990 zlato plaketo Pedag. fak., za sodelovanje v društvu pedag. delavcev pa priznanje (1979). – Strok. raziskovalno delo obsega pet samostojnih raziskovalnih nalog, 10 samostojnih publikacij (3 v soavtorstvu), 4 prevode učbenikov v jezike narodnih manjšin na Slovenskem, 31 strok. člankov in več poljudnih strok. prispevkov. Večina strok. člankov je bila objavljena v osrednjih pedag. revijah Sodobna pedagogika in Vzgoja in izobraževanje. – Njena dela obravnavajo široko šolsko problematiko. Usmerjena so na moralno vzgojna vprašanja, kjer se zavzema za humano vzgojo, vendar za doslednost pri oblikovanju trdnih moralnih vrednot. Za pouk SND je pripravila učbenike in priročnike, ki predstavljajo prvo učbeniško gradivo v slov. šoli. Utemeljuje izkušenjsko učenje pri usposabljanjijučiteljskih kandidatov in za tako organizacijo študija, ki zagotavlja mehak prehod v praktično delo. Posveča se zgod. razvoju slov. šolstva, kjer si prizadeva objektivno predstaviti odzivnost vsebinskih in didaktičnih sprememb pouka na kult. in polit. pogoje časa, ter v vlogo kult. delavcev, slov. duhovnikov in učiteljskih združenj za razvoj narodnega šolstva in se zavzema za nadaljnji razvoj slov. šole na narodnih temeljih. Seznam njenega dela (Bibliografija) je v arhivu PSBL.

Prim.: Osebni podatki; časopisna poročila o njenem delu.

Pšč

Pavšič, Tomaž: Cencič, Miroslava (1934–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005840/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. oktober 2020). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine