Primorski slovenski biografski leksikon

Cek Davorin, politik, r. 1. avg. 1919 v Hrušici pri Ilirski Bistrici, u. 1945 (?) v Mauthausnu. Oče Štefan, krojač, gostilničar, posestnik, mati Ana Nedoh, gospodinja. Osn. š. je pričel v Hrušici, enajstletnega so starši poslali v Alojzijevišče v Gor., kjer je študiral brat Štefan. C. je po dveh letih zapustil Gor., ilegalno zbežal čez mejo v Jslo, se kot otrok dobro znašel in v Zgb dokončal sred. š. in najbrž maturo, za tem je na lj. Strojni fak. nadaljeval šolanje. Kot aktiven nasprotnik it. režima in antifašist je kmalu zabredel v težave in se po 3. letniku 1941 vrnil domov. Zaposlil se je na občini v Podgradu. Spomladi 1942 se je vključil v osvob. gibanje v domačem kraju in okolici. Ob vpoklicu v it. vojsko je zapustil delovno mesto in pričel ilegalno delovati. Postal je sekretar rajon. komiteja SKOJ za Čičarijo. Jun. 1943 je prišel na Kras in postal član okrož. komiteja KPS za Kras in bil v njem odgovoren za skojevsko organizacijo na Krasu in član okrož. odb. OF za Kras, v katerem je odgovarjal za mladinsko organizacijo. Postal je tudi sekretar okrož. komiteja SKOJ Kras. To funkcijo je opravljal do jeseni 1943, ko je postal član pokraj. komiteja SKOJ in bil odgovoren za juž. Primor. Na pokraj. konferenci Zveze slov. mladine (ZSM) za Primor. febr. 1944 je bil izvoljen za preds. pokraj. odb. ZSM za Slov. Primor. Poleti 1944 so ga ujeli Nemci, ga zaprli v Coroneu v Trstu, nato pa internirali v koncentracijskem taborišču Mauthausen, kjer se je izgubila sled za njim. – Njegovo ileg. ime je bilo Danilo Mrkonja.

Prim.: Arhiv Gor. Muz; podatki, ki jih je zbrala Ester Juriševič, osn. š. Podgrad; S. Plahuta, Srednjeprimorsko okrožje 1941–45, Nova Gor. 1981, pass.; Enc Sje 2/1988, 3.

Plah.

Plahuta, Slavica: Cek, Davorin (1919–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005820/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. oktober 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine