Primorski slovenski biografski leksikon

Cruxilla (Kružila) Ivan Krstnik, šolnik in filozofski pisatelj, r. v Tolminu 23. jun. 1622, u. 7. febr. 1684 v Clcu. Grammaticalia in humaniora obiskoval v Gor. (1632–37), filoz. študiral v Gradcu (1637–39), nakar je stopil v jezuitski red avg. 1639 in po opravljenem noviciatu na Dunaju in magisteriju v Leobnu poučeval humaniora in matematiko na gimn. v Gradcu in Clcu (1642–47). Po končanem študiju teologije v Gradcu (1647–51) je dopolnil študij filoz. na U v Gradcu in dosegel doktorat iz filoz. (1655). Potem je bil profesor filoz. v Gradcu (1655–63) in moralne teolog. v Gor., v Passauu in v Clcu (1664–84). Bil je tudi spovednik in svetovalec več škofov, med njimi tudi Jožefa Rabatte, lj. škofa (1664–83). Objavil je naslednja dela: Placita philosophica de ente logico cognoscibili, quae sub Auspiciis Serenissimi Caroli Josephi Arciducis Austriae, Magnorum Caesarum Fratris Georgius Sigefridus S.R.I. Comes à Dietrichstein (Graecii 1661); Laureata Nobilitas in 111. D. Georg. Sigefriedo S.R.I. Comite a Dietrichstein delineata (Graecii 1661); Chronographica Imago Nobilitatis Illustrissimae familiae a Dietrichstein a Caroli M. memoria (Graecii 1662); Philosophia quinquepartita quam sub Augustissimis Auspiciis Invictissimi, ac Potentissimi Leopoldi I. Romanorum Imperatoris... In Alma Celeberrima Graecensi Universitate pro consequendo AA.LL. et Philosophiae Licenciatu Publicae Disputationi proposuit Georgius Sigefridus S.R.I. Comes à Dietrichstein... Praeside Joanne Baptista Cruxilla... (Viennae 1662).

Prim.: A. & A. de Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus I. Liége 1853–61, 485; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempora. Viennae 1855, 48; C. Sommervogel, Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus I. Liége. Première partie: Bibliographie II. Bruxelles-Paris 1891, 1708; Simoniti 34.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Cruxilla, Ivan Krstnik (1622–1684). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005650/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. oktober 2020). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine