Primorski slovenski biografski leksikon

Cocolin Pietro, štirinajsti gor. nadškof, r. 2. avg. 1920 v vasi Saciletto pri Cervignanu v Furlaniji. Oče Franc, kmet, mati Eliza Ceppelotti. Osn. š. v vasi Perteole, gimn. in licej v malem semen. (1932–40) in bogoslovje v Gor. Posv. 3. jun. 1944. Kpl. v Krminu (1944–51); nato žpk v Terzo di Aquileia (1951–55), žpk in dekan v Ogleju (1955–66). Nadškof Pangrazio ga je premestil za nadžupnika in dekana v Monfalcone (Tržič) in imenoval za častnega kanonika gor. stoln. kapitlja (1966). Po premestitvi gor. nadšk. Pangrazia v rimsko predmestno škofijo Porto e S. Rufina je papež Pavel VI. 26. jun. 1967 imenoval C-a za novega gor. nadškofa in metropolita. Škofovsko posvečenje je prejel 3. sept. v oglejski baziliki in bil slovesno umeščen v Gor. 24. sept. Prvo uradno srečanje s slov. verniki je bilo na praznik Kr. Kralja (20. okt. 1967) pri Sv. Ignaciju in nato pri pozdravni akademiji v Kat. domu. C.-ovo škofovanje poteka v pokoncilski dobi, ko se postavljajo zahteve po posodobitvi cerkvenih struktur in verskega življenja. Zato si je C. postavil v program, da vzpostavi dialog z vsemi, da v vseh vzbudi zavest, da so sami živa Cerkev, dolžni sodelovati pri evangelizaciji sveta in biti pričevalci Kristusovega odrešilnega dela. V prizadevanju za tako osveščenje sklicuje na posvete zbor škofijske duhovščine in redovnikov; ustanovil je škofijski duhovniški svet (1969), izdelal večletne pastoralne načrte. V snovanju je škofijski pastoralni svet, v katerem bodo poleg duhovnikov tudi številni laiki; ta bo v bodočnosti osrednji škofijski organ. Prav tako se snujejo na župnijski osnovi krajevni pastoralni sveti. Vsa cerkvena in verska dejavnost bo tako imela izrazito pastoralni značaj in temeljila na »božjem ljudstvu«. Za slov. vernike v Gor. je 1972 ustanovil osebno duhovnijo tkim. Slovensko pastoralno središče z lastnim žpk in kpl. Podobno je krminskim Slovencem dodelil posebnega slov. duhovnika s cerkvijo na Subidi (1973). Po odstopu trž. škofa Antona Santina je papež Pavel VI. dne 23. jun. 1975 imenoval C-a za ap. administratorja trž. škofije.

Prim.: NadškAGor, akti, šematizmi; Folium-Gor, pass.; KolGMD 1968, 30 s sl.; 1976, 33 s sl.

R. K.

Klinec, Rudolf: Cocolin, Pietro (1920–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005420/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. februar 2020). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine