Cigoj Kuščer, Danica (1923–2007)
Vir: © družinski arhiv

Novi Slovenski biografski leksikon

CIGOJ KUŠČER, Danica (rojstno ime Danica Slavica Cigoj), slikarka (r. 22. 3. 1923, Kamnje; u. 17. 3. 2007, Nova Gorica, pokopana v Ajdovščini). Oče Anton Cigoj, slikar, mornar, mati Marija Cigoj, r. Makovec.

Po končani osnovni šoli v Komnu na Krasu in v Trbižu je 1933−41 živela v Mariboru, kjer se je sprva šolala na Drugi državni dekliški meščanski šoli, 1935 je bila vpisana v prvi razred Realne gimnazije Maribor, po končanem drugem razredu je 1937 šolanje nadaljevala na novoustanovljeni nepopolni realni gimnaziji, kjer je zaključila tretji letnik. 1940 je končala enoletno trgovsko šolo. Ob izbruhu vojne 1941 je bila z družino kot italijanska državljanka izgnana v Ljubljano, istega leta so se preselili v Trst. 1943 se je s partizanskimi enotami vrnila na Goriško. V Vipavskem Križu je 1943−45 poučevala na osnovni šoli, bila je tudi tajnica NOO za Vipavski Križ. 1945 je bila registratorka pri komisiji za vojno škodo pri Okrajnem NOO za Vipavsko, 1946−50 je kot uradnica delala na Zavodu za socialno zavarovanje v Ajdovščini, nato pri Lesnoindustrijskem podjetju v Ajdovščini. Od 1957 je kot uradnica delala na Zavodu za socialno zavarovanje v Tolminu, kjer je ostala do upokojitve 1974. Bila je članica Kluba slikarjev amaterjev Nikolaj Pirnat v Novi Gorici in članica Društva slikarjev amaterjev Tolminske.

Bila je slikarka samoukinja, ki je likovno znanje pridobila od svojega očeta in na slikarskih tečajih. Slikala je akvarele, olja, tempere in razvila romantizirano, idealizirano realistično maniro v krajinah, ki jih je največkrat upodabljala, pa tudi v cvetličnih tihožitjih, aktu in figuraliki. Tudi sakralna dela je ustvarjala v maniri idealiziranega realizma (oltarna slika Sv. Blaž iz 1989 v podružnični cerkvi (p. c.) sv. Mihaela v Šmihelu nad Ozeljanom). Večkrat je pomagala očetu pri cerkvenih poslikavah.

Dela

Motiv iz narave I (svinčnik na papirju, 1957).
Motiv iz Trente (svinčnik na papirju, 1957).
Sveti Blaž (olje na platno, 1989, p. c. sv. Mihaela, Šmihel nad Ozeljanom).

Samostojne razstave

Tolmin, 1971 (čitalnica tolminske knjižnice).

Skupinske razstave

Likovna razstava (Nova Gorica, 1957).
Razstava likovne šole Delavske univerze (Nova Gorica, 1982).
Razstava Društva slikarjev amaterjev Tolminske (Tolmin, 1985).

Viri in literatura

Družinski arhiv, avtoričin življenjepis.
Pokrajinski arhiv Maribor, Gospodinjska kartoteka.
Izvestje Državne nepopolne mešane realne gimnazije v Mariboru, Maribor, 1938.
PSBL.
Likovna razstava, Nova Gorica, 1957 (avtor besedila Emil Smole).
Im (Marta Filli – Ika Gerželj): Danica Cigoj - Kuščer razstavlja v Tolminu, Primorske novice, 12. 7. 1971.
Andrej Pagon Ogarev: Tolminski slikarji ljubitelji prirode, Primorski dnevnik, 19. 9. 1976.
Figelj, Klavdija: Cigoj Kuščer, Danica (1923–2007). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005350/#novi-slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Primorski slovenski biografski leksikon

Cigoj-Kuščer Danica Slavica, slikarka-samouka, r. 22. marca 1923 v Kamnjah. Oče Anton, slikar-samouk (gl. čl.), mati Marija Makovec. Živela je v Trbižu in Mrbu, med vojno v Lj., nato v Trstu. Po sept. 1943 v Vipavskem Križu; tu poučevala na osn. š., bila nekaj časa v. d. tajnika NOO za Vipavski Križ. Od 1946 na Zavodu za socialno zavarovanje v Ajdovščini, od 1957 v Tolminu. Upokojena 1974. S slikanjem se ukvarjala od osnovnošolskih let dalje. Prvi pouk ji je dal oče. Bila je članica Kluba slikarjev-amaterjev »Nikolaj Pirnat« v Novi Gorici, v okrilju katerega je tudi razstavljala (skupinsko), prav tako večkrat v Tolminu; tu tudi trikrat samostojno. Enkrat tudi v okviru iger članov socialnega zavarovanja. Slika akvarele, olja, tempere. Največkrat upodablja pokrajine, tudi tihožitja in cvetje. Večkrat je pomagala tudi očetu (gl. čl.). Zastopana je v galeriji na Kromberškem gradu.

Prim.: Likovna razstava v Novi Gorici 7–12 dec. 1957 [katalog z uvodom Emila Smoleta], z reprodukcijo in biografskimi podatki; [Marta Filli - Ika Gerželj] lm: D.C.-K. razstavlja v Tolminu, PrimN 1971, 12, 7; A. Pagon-Ogarev, Tolminski slikarji ljubitelji prirode, PDk 1976, 218, 5; osebni podatki.

Brj.

Brecelj, Marijan: Cigoj Kuščer, Danica (1923–2007). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005350/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine