Novi Slovenski biografski leksikon

BONUTTI, Karl, ekonomist, diplomat (r. 3. 2. 1928, Bukovica, Renče - Vogrsko). Oče Anton Bonutti, gostilničar, trgovec, upravitelj opekarne, mati Marija Bonutti, r. Lovec.

Osnovno šolo je obiskoval v Gorici, gimnazijsko šolanje pa opravil v malem semenišču v Gorici in na Reki (1939–44) ter v slovenski klasični gimnaziji in na liceju v Gorici (1944–47), kjer je maturiral. Po maturi se zaradi aktivnosti v katoliških krogih in nasprotovanja komunizmu ni vrnil v Slovenijo, temveč se je vpisal na univerzo v Fribourgu v Švici, kjer je 1950 magistriral iz političnih ved in ekonomije. Po magisteriju je kot politični izseljenec z ženo odšel v New York, ko pa tam ni dobil dogovorjenega dela, sta se preselila v Cleveland. Tam je 1951–58 delal v tovarni, pri tem pa 1957 magistriral iz ekonomije na Case Western Reserve University. 1969 je iz socialne ekonomije doktoriral na univerzi v Fribourgu, 1959–65 poučeval sociologijo in ekonomijo na Notre Dame College v Celevelandu, 1965–94 je bil asistent, docent ter izredni in redni profesor ekonomije na Cleveland State University. 1960–67 je predaval še na Kent State University, Ohio State University in John Carrol University, 1979–86 pa je bil pomočnik za povezavo med mestno upravo in visokim šolstvom župana Georgea V. Voinovicha v Clevelandu. Po osamosvojitvi Slovenije je bil 1992–98 častni konzul RS za Ohio in 1998–2002 slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu. V devetdesetih letih 20. stoletja je bil gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. 1994 mu je Cleveland State University podelila naziv profesor emeritus.

Takoj po prihodu v Cleveland je postal aktiven v slovenski skupnosti. Deloval je v Katoliški akciji in bil njen zadnji predsednik, 1955–65 pa soustanovitelj in predsednik Marijine legije. 1953 je organiziral sobotne šole pri sv. Vidu v Clevelandu, v katoliških in cerkvenih združenjih v Clevelandu pa je mdr. sodeloval s škofom Gregorijem Rožmanom in se zbližal z njim. Ko so začele narodnostne skupine v ZDA ustanavljati t. i. heritage foundations, je bil 1975 soustanovitelj in kasneje deset let predsednik Slovenian American Heritage Foundation, ki je povezala predstavnike predvojne in povojne emigracije, organizirala pouk slovenščine na clevelandski univerzi in slovenske kulturne prireditve, hkrati pa se zavzela za kulturne stike s Slovenijo in gostovanja slovenskih umetniških skupin v Clevelandu. 1972 je ob razglasitvi kongresnega zakona o etničnih dediščinah na Cleveland State University organiziral prvo vseameriško konferenco na temo etničnih študij in bil 1974–94 vodja oddelka za etnične študije na univerzi, ki je pod njegovim uredništvom izdala dvajset monografij o etničnih skupinah v Clevelandu. Aktivno je deloval v organizacijah, ki so povezale številne etnične skupine (bil je član odbora in dve leti predsednik International Services Center za pomoč novim naseljencem, član in 1985–92 predsednik odbora afroameriške Consumer Protection Association za pomoč revnim in član vladnega odbora za etnične študije. Posebej se je zavzemal za vzpostavitev vezi med Cleveland State University ter univerzami na Poljskem in v Sloveniji. 1986–91 je spodbudil dogovor med Cleveland State University in ljubljansko univerzo o programu izmenjave profesorjev in asistentov ter 1988–91 vsakoletni trimesečni tečaj Slovenian in Perspective, ki so ga vodili predavatelji iz Slovenije; plod njegove pobude je bil tudi večletni program študija za mlade slovenske in jugoslovanske poslovneže. V času osamosvajanja Slovenije je sodeloval pri ustanovitvi Alliance of Slovenian Americans, ki je podprla Majniško deklaracijo, 1990 pa postal član odbora United Americans for Slovenia, ki je podprl slovensko osamosvojitev. Ko je bil veleposlanik pri Svetem sedežu (imenovan 1998), je 2001 uspešno posredoval pri pogajanjih o sporazumu med Slovenijo in Svetim sedežem. 2002 se je preselil v Slovenijo. Bil je tudi častni konzul RS v Clevelandu (imenovan 1992).

2006 je predlagal ustanovitev mednarodne Univerze Evropske unije na Goriškem, več let se je zavzemal tudi za prenos posmrtnih ostankov škofa Gregorija Rožmana v Slovenijo in njihov pokop v ljubljanski stolnici.

Za svoje delo je prejel več priznanj in odlikovanj: 1974–95 več odlikovanj etničnih skupin v Clevelandu, 1982 italijansko odlikovanje Vitez italijanske republike in 1986 priznanje mentor leta Cleveland State University. 2000 ga je papež Janez Pavel II. odlikoval z viteškim križcem Pija IX., 2001–02 pa je postal vitez komendator reda Božjega groba v Jeruzalemu, vitez španskega konstantinovega reda sv. Jurija in vitez malteškega reda.

Dela

Chronological Retirement Issue in the U. S., Fribourg, 1969.
Consumer Economics, Cleveland, 1972.
International Economics for High Schools, Cleveland, 1973.
Selected Ethnic Communities of Cleveland, Cleveland, 1974 (soavtor George Prpic).
An Economic Profile of Italian Americans, Italian Americans (New York), 1986, 120–138.
Neratificirani konkordat med Kraljevino Jugoslavijo in Svetim sedežem 1935, Država in cerkev, 2002, 131–147, 461–479.
Med izbiro in zgodovino : spomini goriškega Slovenca, Gorica, 2015.

Viri in literatura

PSBL.
ES.
Who's Who of Slovene Descent in the United States, New York, 1995.
Peter Vodopivec: Pogovor s Karlom Bonuttijem, Nova revija, 11, 1992, št. 119, 268–278.
Vodopivec, Peter: Bonutti, Karel (1928–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002700/#novi-slovenski-biografski-leksikon (18. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Primorski slovenski biografski leksikon

Bonutti Karel, znanstvenik, kulturni delavec, r. 2. febr. 1928 (op. ur.: 3. febr. 1928) v Bukovici pri Gor., zdaj živi v Clevelandu, ZDA. Oče Anton, trgovec in gostilničar, mati Marija Lovec. Osn. š. v salezijanskem zavodu v Gor. (1934–39), gimn. v malem semen. v Gor. in na Reki (1939–44), slov. gimn. in licej v Gor. (1944–47). Maturiral 1947. Zatem študiral soc. ekonomijo in polit. vede na U v Fribourgu v Švici (1947–50) in dosegel licenco. Po naselitvi v Clevelandu je študij nadaljeval na Case Western Reserve University in dosegel M. A. iz ekonomije (1958) in doktorat iz soc. ekonomije in polit. ved (1968). Strokovna usposobljenost: socialna ekonomija. Službovanja: Pomožni prof. in načelnik za sociologijo na Notre Dame College (1958–64); obenem prof. ekonomije na Kent State Univensity, Ohio State University in na John Carrol University (1958–70); od leta 1964 dalje je izredni prof. ekonomije na Cleveland State University. Obenem pa je še vodja programov »Consumer Economics« za učiteljstvo clevelandskega okraja na Cleveland State University (od 1972 dalje), ravnatelj oddelka za etnične študije za clevelandsko okrožje (od 1974 dalje) in prof. za Research Associate na Institute of Urban Studies na clevelandski drž. univerzi (od 1975 dalje). V sklopu etničnih študijev vodi izdajo 20 monografij o največjih narodnostnih Skupinah v Clevelandu. Vsaka monografija bo imela po 200 strani. Prva je pravkar izšla: dr. Lubomyr Wynar, An Annotated bibliography of etnic publications with special emphasis on Cleveland and Ohio. Kot soustanovitelj je v glavnem odboru ustanove Consumer Protection Association (1969–75); član izvršnega odbora (Education Commission) največje višje šole v Ohiu »St. Josephs High School« (od 1972 dalje). Junija 1975 je bil imenovan v novoustanovljeni odbor za analiziranje etničnih razprav (za šolstvo) na United States Office of Education in National Education Association. Član ali odbornik je raznih znanstvenih ustanov npr. American Association for Comparative Eccmomics, American Association of Universites Professors, National Ethnic Studies Assembly, Iintercollegiate Council on Slovenien Art Guild, II Cenacolo... Izd.: dokt. disertacijo na Cleveland State University Chronological Retirement Issue in the U. S. (1969); za Educationale Researoh Council of America je 1972 spisali učbenik Consumer Economics (str. 340); clevelandska občina mu je 1974 izdala delo Socio-Economic study of selected ethnic communities. Za svoje znanstveno delo je prejel razna priznanja (Council on Human Relationis, 1970) in nagrade. Kot narodno zelo čuteč znanstvenik je razvil bogato dejavnost med Slovenci v Clevelandu: občasno piše članke v Ameriško domovino; v letih 1951–54 je sprožil in vodil nabirko za zgraditev Katol. doma v Gorici; na prošnjo župnika A. Baznika je 1952 organiziral Slov. sobotno šolo v župniji sv. Vida v Clevelandu, ki ima zdaj okoli 170 učencev; na željo škofa Rožmana, naj prelijeta slov. Kat. akcijo v sodobno ameriško ustanovo, sta z inž. Sodjem ustanovila Slov. Marijino legijo, B. je vodil njen mladinski odsek (1952–59). Organiziral je pouk slovenščine na Cleveland State Unirversity (1971) ter Slovenski kulturni svat za Cleveland (Slovenian-American Henitage Foundation), ki je zdaj vodilna predstavniška organizacija Slovencev v Clevelandu ne glede na njihovo politično pripadnost. Preds. je sodnik Avgust Prijatelj, častni preds. pa bivši senator Lauše.

Prim.: Vprašalna pola; osebno dopisovanje; Deset let Kat. doma v Gorici, Gor. 1972, 17, 30.

R. K.

Klinec, Rudolf: Bonutti, Karel (1928–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002700/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič Bartol - Bor, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1975.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine