Primorski slovenski biografski leksikon

Bole Davorin (v krstni knjigi Martin), prevajalec in publicist, r. 9. nov. 1833 v Kočah pri Slavini (Postojna), u. 1902 v Rusiji. Oče Štefan je bil kmet, mati Marija Boštjančič. Maturiral je na lj. gimn. (1858), na Dunaju je študiral klasično jezikoslovje in se družil z Erjavcem, Jenkom in Tuškom. Opustil je študij in začel v Lj. trgovino z žitom; pri tem so mu pomagali bogati sorodniki. Proti koncu šestdesetih let se je spet pojavil na Dunaju in zaupno občeval s Stritarjem. Sprla sta se zaradi slov. dramatike, nakar je začel Bole »dopisovati z odgovornim urednikom Novic Iv. Murnikom; zveza z Bleiweisom ga je končno privedla do nespodobnega pisanja zlasti proti Stritarju in Levstiku« (Fr. Koblar). V spisu Črtice o Pavliha-Zvonovcih (N 5. odot. 1870, 321) je napadel Stritarja, Levstika in Šukljeta. V drugem dopisu je ujedljivo odgovoril na Stritarjeve očitke, da je zlorabil zasebne razgovore in jih potvoril (N 19. okt. 1870, 341). Dve njegovi pismi je Stritar uporabil v Dostavku Prešernovih pisem iz Elizije (Dunaj 1872). Za Dramatično društvo v Lj. je prevedel iz nemščine pet veseloiger, izmed katerih sta dve izšli tiskani v ST: Mutec. Vesela igra v enem dejanji. 1870, str. 26; Uskok. Šaloigra v enem dejanji. 1870, str. 39. Konec 1870 je odpotovali na Rusko in postal tam srednješolski profesor »in, sodeč po dopisih v Novicah, tudi vnet pristaš carizma in sovražnik revolucionarnih struj« (A. Slodnjak). Dopise v N je pošiljal več let iz Kaluge. Kraj in čas smrti nista znana.

P rim.: Župni urad Slavina: Krstna knjiga, VI; Viktor Smolej: SGL I, 65; KL Sje I, 254; France Koblar: Josip Stritar Zbrano delo, I, Lj. 1953, 479–482, 484, 486–488, 493–494; Anton Slodnjak ZSS II, 342–343, 346–347, 355–357; Slodnjak, Slovstvo, 197, 199.

Jem.

Jevnikar, Martin: Bole, Davorin (1833–1902). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002610/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič Bartol - Bor, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1975.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine