Novi Slovenski biografski leksikon

BLAŽKO, Mihael (Miha Blažko), zidarski mojster (r. 11. 9. 1810, Lokavec, pri Ajdovščini; u. 22. 6. 1897, Lokavec, pri Ajdovščini). Oče Franc, mati Marija. Sin Franc Blažko, zidarski mojster.

Začel je kot zidar samouk in sčasoma, bržkone pod mentorstvom vipavskega dekana Jurija Grabrijana, ljubiteljskega arhitekta, pridobil tudi osnovno znanje iz načrtovanja arhitekture. V osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja se mu je pridružil sin Franc, ki je po očetovi smrti prevzel zidarsko obrt.

Blažkova zidarska delavnica je bila okoli sredine in v drugi polovici 19. stoletja vodilna na območju zgornje Vipavske doline in Krasa. Po Grabrijanovih načrtih je predelal ali na novo zgradil cerkve v Vrhpolju, Sanaborju, Podkraju in na Colu, najznamenitejše pa je gotovo klasicistično preddverje z zvonikom romarske cerkve v Logu pri Vipavi. Po tej izkušnji je načrte izdeloval tudi sam, mdr. za predelavo župnijskih cerkva v Lokavcu, na Otlici, v Stomažu in Črničah; vse so v nevtralnem klasičnem jeziku zgrajene stavbe, ki nadaljujejo tradicijo primorske arhitekture 18. stoletja, pri črniški pa se je zgledoval po cerkvi v Logu. Pri gradnji cerkvenih zvonikov je navadno sodeloval z lokalnimi kamnoseki, mdr. z Jožefom Vrabcem iz Koprive in Francem Guličem. Poleg cerkva je gradil tudi industrijske objekte (v Palah v Ajdovščini), šole (Dol pri Otlici), obokane kleti (Pale, Planina pri Ajdovščini), mostove in hiše (Ajdovščina).

Dela

Budanje – Log pri Vipavi, p. c. Marije Tolažnice žalostnih, preddverje z zvonikom, 1867–74.
Lokavec, p. c. Marijinega vnebovzetja, načrti za povečanje, 1871–89.
Vrhpolje, ž. c. sv. Primoža in Felicijana, 1871–75.
Sanabor, p. c. sv. Danijela, 1876–77.
Otlica, ž. c. sv. Angelov varuhov, 1880–86.
Ajdovščina – Pale, pivovarna, 1880.
Črniče, ž. c. sv. Vida, prezidava, 1882–84.
Dol pri Otlici, šola, 1883–84.
Stomaž, ž. c. sv. Tomaža, 1884–85.
Gornja Branica, p. c. sv. Katarine, prezidava in zvonik, 1896–97.

Viri in literatura

Župnijski arhiv Lokavec, Mihael Blažko, Načrti za povečanje ž. c.
Župnijski arhiv Sežana, Kronika župnije Povir.
PSBL.
Edmund Čibej: Zbrani spisi, Predmeja, 2005.
Verena Koršič Zorn: L'arte dall'Ottocento al primo Novecento, Cultura slovena nel Goriziano, Gorizia, 2005, 139–163.
Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava, Ljubljana, 2012.
Seražin, Helena: Blažko, Mihael (1810–1897). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002480/#novi-slovenski-biografski-leksikon (31. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Primorski slovenski biografski leksikon

Blažko Mihael, zidarski mojster, r. 11. sept. 1810 v Lokavcu pri Ajdovščini in prav tam u. 22. jun. 1897. Poročil se je z Jožefo Stibil 8. febr. 1831. Njun sin Franc, r. 2. jul. 1844, poročen 23. nov. 1868 z Marijo Poniž, je umrl 28. febr. 1906. Francetov sin Alfonz, r. 3. okt. 1869 je postal duhovnik in umrl kot župnik v Kozani (21. 11. 1938). Mihael B. je slovel po vsem Vipavskem kot zmožen zidarski podjetnik. Skupno s sinom Francem sta zidala nove cerkve v Branici, Budanjah, Štjaku in Vrhpolju, zvonike v Vel. Žabljah in pri Štomažih. Po načrtih vipavskega dekana Grabrijana sta podaljšala Marijino cerkev v Logu na Vipavskem za orglarski kor ter izdelala novo pročelje, nad katerim se dviga 56 m visok zvonik (1867–1874). Povsem je prezidal cerkev v Črničah. B. je zgradil še več drugih stavb: šolo na Dolu, tovarno v Ajdovščini, pivovarno v Palah, obokane kleti v Palah in na Planini, več mostov in nekatere hiše v Ajdovščini.

Prim.: Ž. arh. v Lokavcu in Črničah; ZD 1882, 205; KatG 1965, 7. 1.

Mk.

Močnik, Hubert: Blažko, Mihael (1810–1897). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002480/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (31. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič Bartol - Bor, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1975.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine