Novi Slovenski biografski leksikon

BATIČ, Andrej (Andreas Battig, Andreas Battich, Andreas Battius, Andreas Pattigh, Andreas Bättig, Andreas Batig), teolog, pridigar (r. 16. 9. 1636, Solkan; u. 17. 6. 1702, Trst, Italija).

Gimnazijo je obiskoval v Gorici, kjer je dokončal tudi študij filozofije. Govoril je devet jezikov. V jezuitski red je vstopil na Dunaju, kjer je 1660−62 opravil noviciat. 1663–64 je bil v jezuitskem kolegiju v Trstu gimnazijski profesor. Prvo leto je učil nižje gimnazijske razrede in bil pomočnik knjižničarja, drugo leto pa je poučeval retoriko in poetiko ter bil predstojnik študentske kongregacije. 1665–66 je v kolegiju na Dunaju študiral teologijo. Študij teologije je končal v dveh letih ter bil 1666 na Dunaju že posvečen v duhovnika. 1667 je v jezuitskem kolegiju v Trnavi (danes Slovaška) poučeval retoriko in bil predstojnik dijaške kongregacije Brezmadežne Device Marije. 1668–69 je bil član dunajske hiše profesov; med drugim je opravljal misijonsko službo, t. i. orientalis missio. Sklepati je mogoče, da je opravljal dušnopastirsko službo v eni izmed trgovskih postojank na Vzhodu, zunaj katoliškega dela Evrope. 1670 je bil v tretji probaciji v jezuitskem kolegiju v Győru (Jaurinum, danes Madžarska). 1671 je poučeval retoriko v jezuitski gimnaziji v Gradcu in bil predstojnik bratovščine Blažene Device Marije. V času 1672–73 je v kolegiju v Trstu pridigal v italijanskem jeziku, bil spovednik v cerkvi in svetovalec. 1674–75 je bil v kolegiju v Gorici šolski prefekt jezuitske gimnazije, spovednik v cerkvi, svetovalec in pridigar v italijanskem jeziku. 1676–79 je bil vojaški kurat in spovednik (castrensis missio), prvo leto pri feldmaršalu Raimondu Montecuccoliju, naslednja tri leta pa glavni vojaški kurat (superior castrensis) v cesarski vojski pod lotarinškim knezom. 1680 in 1681 je deloval v kolegiju v Gradcu, bil je župnik v tamkajšnjem gradu in spovednik v cerkvi. V jezuitskih katalogih za 1682 o njem ni podatka, 1683 ga najdemo v kolegiju v Judenburgu, 1684–91 pa je služboval v tržaškem jezuitskem kolegiju, kjer je bil zadolžen za pridiganje v slovenskem jeziku, spovedovanje v cerkvi in pozneje še v kolegiju, zadnja leta je bil tudi svetovalec in pisec zgodovine kolegija. 1692–96 je bival v kolegiju v Gorici, bil je duhovni pomočnik: pridigal je v slovenščini in spovedoval. Zadnja leta svojega življenja je preživel v kolegiju v Trstu in bil od 1697 do smrti teolog tržaškega škofa in spovednik v tamkajšnji cerkvi. Od 1680 je bil izvzet iz javnih funkcij (operarius) in zadolžen zgolj za dušnopastirsko oskrbo.

O njegovem literarnem ustvarjanju je malo znanega. Poznamo naslova dveh njegovih del: obe sta bili natisnjeni v Gradcu, in sicer v šolskem letu 1670/71, ko je bil profesor retorike v graškem kolegiju. V obeh primerih gre najverjetneje za govora. Iz kratkega naslova prvega dela Lycaeum Sapientiae Martis gymnasium je težko sklepati o vsebini; verjetno je šlo za priložnostni govor. Iz naslova drugega Laus Sapientiae pa lahko razberemo, da je šlo za slavilni govor, ki ga je Batič napisal v čast takratnim novim magistrom filozofije graške univerze.

Dela

Lycaeum Sapientiae Martis gymnasium, Graecii, 1670 (ni ohranjeno).
Laus Sapientiae ex Sacro Codice deprompta et Lyrico Carmine deducta, atque Illustrissimis, Perillustribus, Reverendis, Religiosis, Nobilibus ac Doctissimis DD. Neo-Magistris in Alma ac celeberrima Universitate Graecensi a R. P. Francisco Seitz, e Societate Jesu, AA. LL. et Philosophiae Doctore, ejusdem Professore Ordinario, Recens Creatis, ab Illustrissima, Perillustri ac Nobili Graecensi Rhetorica oblata Anno MDCLXXI, Graecii, 1671 (ni ohranjeno).

Viri in literatura

PSBL.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Janez Nepomuk Stoeger: Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu, Tomus primus, Viennae, 1855.
Aloys de Backer, Augustin de Backer: Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus ou notices bibliographiques (sixième série), Liége, 1861.
Aloys de Backer, Augustin de Backer: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bibilographie, Tome 1, 1890; Tome 7, 1896, Bruxelles – Paris.
Primož Simoniti: Sloveniae Scriptores Latini Recentioris Aetatis, Zagreb-Ljubljana, 1972.
Ladislaus Lukács: Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae, s. l., 3, 1641–1665; 4, 1666–1683; 5, 1684–1699, Romae, 1990; 6, 1700–1717, Romae, 1993.
Branko Marušič: Latinski pisci iz 17. in 18. stoletja, rojeni v Solkanu, Izvestje raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2013, št. 10, 6–12.
Deželak Trojar, Monika: Batič, Andrej (1636–1702). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001680/#novi-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Primorski slovenski biografski leksikon

Batič (Battig) Andrej, latinski pesnik, r. v Solkanu (Gor.) 16. okt. 1636 (op. ur.: 16. sept. 1636), u. v Trstu 17. jun. 1702. Humaniora in filozofijo končal v Gorici, teologijo študiral na Dunaju in tam 1660 stopil v jezuitski red. Po opravljenem noviciatu je bil v dušnopastirski službi v več kolegijih; 1668–71 je bil profesor na gimn. v Gradcu; kot vojaški spovednik je bil poslan v Carigrad za posredovalca v zadevah vere med kristjani in turškim dvorom. To zelo težavno nalogo je z uspehom opravljal do 1683, ko se je moral vrniti na Dunaj. Odslej je vršil le dušnopastirsko službo na Dunaju, v Steyeru, Linzu in Trstu. Objavil je dela: Lycaeum Sapientiae Martis gymnasium, Graecii 1670; Laus Sapientiae ex Sacro Codice deprompta et lyrice Carmine deducta..., Graecii 1671.

Prim.: A. & A. de Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus. I. Liège 1853–61, 449; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu ab ejus oirigine ad nostra usque tempora. Viennae 1855, 23; C. Sommervogel: Dicionnaire des ouvrages anonymes et pseudonysmes publiés par des religieux de la Compagnie de Jesus. Paris 1884, 1169, 1172; C. Sommervogal: Bibliothèque de la Compagnie de Jesus. Premiere partie. Bibliographie I. Bruxelles-Paris 1890, 1015; Jugoslaviae scriptores latini recentioris aetatis. Pars II. Zgb-Lj. 1972, 20.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Batič, Andrej (1636–1702). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001680/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič Bartol - Bor, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1975.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine