Novi Slovenski biografski leksikon

V Ljubljani je obiskoval realno gimnazijo (maturiral 1923) in na Tehnični fakulteti študiral elektrotehniko (1923–25). 1925 se je moral kot italijanski državljan vrniti v Italijo, kjer je po odsluženem vojaškem roku 1929–33 na kmetijski fakulteti v Perugii študiral agronomijo. Po diplomi se je vrnil v domači kraj, kjer je 1933–38 poučeval kmetijsko-tehnične predmete na dvoletnem kmetijskem tečaju v Ilirski Bistrici. 1938–44 je kot direktor in profesor vodil enoletni kmetijski tečaj v Lokvi pri Lipici, obenem pa je krajšo dobo poučeval na podobnem tečaju v Škednju pri Trstu. Vmes je bil 1941–42 imenovan za svetovalca pri Ente immobiliari Emona v Ljubljani, kjer naj bi urejal kmetije za poselitev Kočevske, vendar se je že po nekaj mesecih vrnil v Lokev. 1944 je odšel k partizanom, kjer je bil med drugim predavatelj na oficirski šoli Glavnega štaba NOV in partizanskih odredov Slovenije v Metliki. Po vojni je bil 1945–46 zaposlen na odseku za zadružništvo Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora v Trstu, 1947–68 pa na pokrajinskem kmetijskem nadzorništvu v Trstu, kjer je vodil kmetijske tečaje in predaval po slovenskih vaseh. 1968 je postal ravnatelj slovenske nižje srednje šole Fran Erjavec v Rojanu in tam ostal do upokojitve 1975.

Poleg redne zaposlitve je deloval v zamejskih ustanovah in društvih. 1953–57 je bil svetovalec in potem več let vodja urada za slovenske srednje šole pri šolskem skrbništvu v Trstu. Sodeloval je pri reševanju vprašanj slovenskih zamejskih šol, predaval na seminarjih za šolnike in sodeloval tudi na drugih šolskih prireditvah. Več kot petintrideset let je vodil kmetijske oddaje Radia Trst A ter objavljal strokovne članke v Gospodarstvu, Primorskem dnevniku, Ljudskem tedniku, Jadranskem in Kmečkem koledarju. Pisal je razprave o rabi in učinku mineralnih gnojil ter o varstvu rastlin (npr. Raba umetnih gnojil. Jadranski koledar, 1966).

Prejel je priznanje italijanskega ministrstva za šolstvo (1977), postal je vitez italijanske republike (1982).

Viri in literatura

  • Arhiv SBL, osebna mapa.
  • PSBL.
  • Jože Koren: Umrl je dr. Ivan Baša, Primorski dnevnik (Trst), 4. 9. 1985.
  • Jože Koren: Umrl je dr. Ivan Baša, kmetijski izvedenec in šolnik, Gospodarstvo (Trst), 37, 1985, št. 1549.
Adamič, France: Baša, Ivan (1906–1985). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001650/#novi-slovenski-biografski-leksikon (22. oktober 2021). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv. B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Primorski slovenski biografski leksikon

Baša Ivan, kmetijski strokovnjak in šolnik, r. 19. jul. 1906 v Dolnji Bitnji pod Premom v kmečki družini, oče Ivan, mati Zofija Dekleva. Osn. š. je študiral na Premu (1912–17) in v Lj. (1917–18), realko v Lj. (1918–25), Višji agronomski zavod (Kmetij. fak.) v Perugi (1929–33), diplomiral z doktoratom 5. jul. 1933. Poučeval je kmetijske tehn. predmete na Dvoletnem strok. kmet. teč. v Ilirski Bistrici (1933–38), stalni profesor in ravnatelj Enoletnega kmet. teč. v Lokvi na Krasu (1938–43), na Strok. kmet. teč. v Škednju in dveh sred. š. v Trstu (1943–68), ravn. sred. š. F. Erjavec v Rojanu od 1968 do upok. (30. 9. 1975). Od 1947 do 1968 je bil dodeljen Pokrajinskemu kmetij. nadzorništvu v Trstu in med tem časom ni učil. Od 1953 je bil svetovalec, od 1957 dalje odpravnik urada za slov. sred. šole na šolskem skrbništvu v Trstu. Od 7. jul. 1945 dalje vodi rubriko Kmetijska oddaja na RAI Trst A. Vodil je kmet. rubriko v LdTd (1946–51). Vodil je kmetijske tečaje pri Pokr. kmet. nadz. po tržaških vaseh (nad 80). Sodeloval je s kmet. in gospodinjskimi prispevki v koledarjih, ki jih je izdalo Odposlanstvo uprave za gospodarsko sodelovanje – E.C.A. v Trstu: Kmečki koledarček 1950; Ljubo doma. Koledar in priročnik za slov. žene, 1951. Živi v Trstu.

Prim.: Osebni podatki; arhiv na šol. skrbništvu; LdTd 1946–51.

Jem.

Jevnikar, Martin: Baša, Ivan (1906–1985). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001650/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. oktober 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič Bartol - Bor, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1975.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine