Novi Slovenski biografski leksikon

V Ljubljani je obiskoval realno gimnazijo (maturiral 1923) in na Tehnični fakulteti študiral elektrotehniko (1923–25). 1925 se je moral kot italijanski državljan vrniti v Italijo, kjer je po odsluženem vojaškem roku 1929–33 na kmetijski fakulteti v Perugii študiral agronomijo. Po diplomi se je vrnil v domači kraj, kjer je 1933–38 poučeval kmetijsko-tehnične predmete na dvoletnem kmetijskem tečaju v Ilirski Bistrici. 1938–44 je kot direktor in profesor vodil enoletni kmetijski tečaj v Lokvi pri Lipici, obenem pa je krajšo dobo poučeval na podobnem tečaju v Škednju pri Trstu. Vmes je bil 1941–42 imenovan za svetovalca pri Ente immobiliari Emona v Ljubljani, kjer naj bi urejal kmetije za poselitev Kočevske, vendar se je že po nekaj mesecih vrnil v Lokev. 1944 je odšel k partizanom, kjer je bil med drugim predavatelj na oficirski šoli Glavnega štaba NOV in partizanskih odredov Slovenije v Metliki. Po vojni je bil 1945–46 zaposlen na odseku za zadružništvo Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora v Trstu, 1947–68 pa na pokrajinskem kmetijskem nadzorništvu v Trstu, kjer je vodil kmetijske tečaje in predaval po slovenskih vaseh. 1968 je postal ravnatelj slovenske nižje srednje šole Fran Erjavec v Rojanu in tam ostal do upokojitve 1975.

Poleg redne zaposlitve je deloval v zamejskih ustanovah in društvih. 1953–57 je bil svetovalec in potem več let vodja urada za slovenske srednje šole pri šolskem skrbništvu v Trstu. Sodeloval je pri reševanju vprašanj slovenskih zamejskih šol, predaval na seminarjih za šolnike in sodeloval tudi na drugih šolskih prireditvah. Več kot petintrideset let je vodil kmetijske oddaje Radia Trst A ter objavljal strokovne članke v Gospodarstvu, Primorskem dnevniku, Ljudskem tedniku, Jadranskem in Kmečkem koledarju. Pisal je razprave o rabi in učinku mineralnih gnojil ter o varstvu rastlin (npr. Raba umetnih gnojil. Jadranski koledar, 1966).

Prejel je priznanje italijanskega ministrstva za šolstvo (1977), postal je vitez italijanske republike (1982).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
PSBL.
Jože Koren: Umrl je dr. Ivan Baša, Primorski dnevnik (Trst), 4. 9. 1985.
Jože Koren: Umrl je dr. Ivan Baša, kmetijski izvedenec in šolnik, Gospodarstvo (Trst), 37, 1985, št. 1549.
Adamič, France: Baša, Ivan (1906–1985). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001650/#novi-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Primorski slovenski biografski leksikon

Baša Ivan, kmetijski strokovnjak in šolnik, r. 19. jul. 1906 v Dolnji Bitnji pod Premom v kmečki družini, oče Ivan, mati Zofija Dekleva. Osn. š. je študiral na Premu (1912–17) in v Lj. (1917–18), realko v Lj. (1918–25), Višji agronomski zavod (Kmetij. fak.) v Perugi (1929–33), diplomiral z doktoratom 5. jul. 1933. Poučeval je kmetijske tehn. predmete na Dvoletnem strok. kmet. teč. v Ilirski Bistrici (1933–38), stalni profesor in ravnatelj Enoletnega kmet. teč. v Lokvi na Krasu (1938–43), na Strok. kmet. teč. v Škednju in dveh sred. š. v Trstu (1943–68), ravn. sred. š. F. Erjavec v Rojanu od 1968 do upok. (30. 9. 1975). Od 1947 do 1968 je bil dodeljen Pokrajinskemu kmetij. nadzorništvu v Trstu in med tem časom ni učil. Od 1953 je bil svetovalec, od 1957 dalje odpravnik urada za slov. sred. šole na šolskem skrbništvu v Trstu. Od 7. jul. 1945 dalje vodi rubriko Kmetijska oddaja na RAI Trst A. Vodil je kmet. rubriko v LdTd (1946–51). Vodil je kmetijske tečaje pri Pokr. kmet. nadz. po tržaških vaseh (nad 80). Sodeloval je s kmet. in gospodinjskimi prispevki v koledarjih, ki jih je izdalo Odposlanstvo uprave za gospodarsko sodelovanje – E.C.A. v Trstu: Kmečki koledarček 1950; Ljubo doma. Koledar in priročnik za slov. žene, 1951. Živi v Trstu.

Prim.: Osebni podatki; arhiv na šol. skrbništvu; LdTd 1946–51.

Jem.

Jevnikar, Martin: Baša, Ivan (1906–1985). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001650/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič Bartol - Bor, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1975.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine