Accetto, Rok (1951–)
Foto © Matej Družnik

Novi Slovenski biografski leksikon

Po končani gimnaziji se je vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, kjer je 1976 diplomiral. Po odsluženju vojaškega roka in opravljenem stažu ter strokovnem izpitu se je 1978 zaposlil na Fiziološkem inštitutu Medicinske fakultete v Ljubljani kot asistent za fiziologijo. 1979 so mu je odobrena specializacija iz interne medicine. Zaposlil se je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na takratni Interni kliniki II v Bolnišnici dr. Petra Držaja. Specialistični izpit je opravil 1984. 1985 je bil izvoljen v naziv asistent za interno medicino in 1996 prvič v naziv docent za interno medicino, v naziv izredni profesor za interno medicino pa 2007.

1986/87 se je kot raziskovalec izobraževal v ZDA (University of Michigan Medical School, Division of Hypertension) in opravil specializacijo s področja interne medicine in njene subspecialnosti hipertenziologije (zvišanega krvnega tlaka). Po povratku je poleg kliničnega dela nadaljeval z raziskovanjem. Magistrsko nalogo Vpliv kaptoprila na hitrost transporta natrijevih ionov preko membrane eritrocitov je uspešno zagovarjal 1989. V njej je obravnaval transport elektrolitov preko membrane eritrocitov kot mogoč mehanizem nastanka arterijske hipertenzije. Doktorat znanosti Vrednotenje nekaterih značilnosti – napovednih dejavnikov v prehipertenzivni fazi razvoja arterijske hipertenzije, kjer je nadaljeval s preučevanjem nastanka esencialne arterijske hipertenzije, je uspešno zagovarjal 1995. To pot je k raziskovanju pristopil s klinične plati, s prospektivno klinično-epidemiološko raziskavo. Hipertenzija oz. kardiovaskularna medicina je stalnica v njegovem strokovnem razvoju, saj je že v študentskih letih za raziskovalno delo s tega področja 1975 prejel dve Prešernovi nagradi za študente. 1986 je prejel tudi nagrado za dosežke na področju inovativne dejavnosti.

Licenco Zdravniške zbornice Slovenije za delo specialista internista je prejel 1995. Aktiven je v mednarodnih forumih. 2003 mu je bil podeljen naziv specialist za klinično hipertenzijo, ki ga podeljuje Evropsko združenje za hipertenzijo. Je ustanovitelj in dolgoletni predsednik Sekcije za hipertenzijo Slovenskega zdravniškega društva (1991–2006) ter član številnih nacionalnih in mednarodnih strokovnih združenj, med njimi so najpomembnejša Mednarodno združenje za hipertenzijo (ISH), Evropsko združenje za hipertenzijo (ESH) in Ameriško združenje za hipertenzijo (ASH). Je član znanstveno-strokovnega sveta slovenske strokovne revije Slovenska kardiologija, član uredniškega odbora revije Evropskega združenja za hipertenzijo Blood Pressure ter recenzent revije Zdravstveno varstvo.

Zaposlen je na Katedri za interno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani ter na Interni kliniki v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, kjer je bil 2001 imenovan za predstojnika Kliničnega oddelka za hipertenzijo (ponovno 2006 in 2010). V vlogi predsednika Sekcije za arterijsko hipertenzijo je organiziral redne letne strokovne sestanke, večina je bila mednarodnih. Skrbel je za izobraževanje zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev, študentov kot tudi bolnikov. Bil je pobudnik in organizator skupine strokovnjakov, ki je pripravila prve Slovenske smernice za zdravljenje hipertenzije (2000) kot tudi Smernice 2007 ter njihovo posodobitev 2010.

Vodi klinične raziskave (II, III ter v manjši meri IV faze) o učinkovitosti zdravljenja arterijske hipertenzije z različnimi zdravili, je vodja raziskovalne skupine Kliničnega oddelka za hipertenzijo, katere glavni projekt je, poleg kliničnih farmakoloških raziskav, iskanje napovednih dejavnikov za hipertenzijo, preučevanje hipertenzije pri bolnikih s sistemsko sklerozo (v sodelovanju z raziskovalno skupino Kliničnega oddelka za revmatologijo), preučevanje homocisteina pri hipertenziji in vloga merjenja hitrosti pulznega vala ter centralnih tlakov pri zdravljenju bolnikov z arterijsko hipertenzijo.

Celotna Accetova bibliografija obsega nad 200 enot, bil je mentor pri magisteriju in komentor pri doktorski disertaciji.

Dela

Epidemiološka študija arterijske hipertenzije v SR Sloveniji = Epidemiological Assessment of Arterial Hypertension in Republic Slovenia, Zdravniški vestnik, 57, 1988, 403−406 (s soavtorji).
Captopril Inhibits Ouabain-sensitive Na+/K+-ATPase, Clinical Physiology and Biochemistry (Basel), 7, 1989, št. 2, 101–108 (soavtorja Gabriel Rinaldi in Alan B. Weder).
Impediments to the Control of Hypertension, Clinical and Experimental Hypertension. Part A, Theory and Practice (New York), A14, 1992, št. 1/2, 193–212 (s soavtorji).
Esencialna arterijska hipertenzija, Interna medicina, Ljubljana, 1993, 185–187.
Hypertension Management Audit Project, Journal of Human Hypertension (Basingstoke, Velika Britanija), 7, 1993, 257−263 (s soavtorji).
Influence of Activities and Emotional Stress on Ambulatory Blood Pressure, Journal of Cardiovascular Ultrasonography (New York), 13, 1996, 243−247 (s soavtorji).
Arterijska hipertenzija, Ljubljana, 1997 (avtor več poglavij in sourednik učbenika).
Ouabain and Adducin for Specific Intervention on Sodium in HyperTension OASIS-HT: design of a pharmacogenomic dose-finding study, Pharmacogenomics (London), 6, 2005, 755−775 (soavtorja Jan A. Staessen, Tatiana Kuznetsova).
Comparison of Two Tecniques for Measuring Pulse Wave Velocity and Central Blood Pressure, Artery Research (Amsterdam), 5, 2010, 97−100 (s soavtorji).
Atherogenesis, Inflammation and Autoimmunity – an Overview, Atherogenesis, Rijeka, 2011, 187−202 (s soavtorji).
Discrete Event Simulation of Administrative and Medical Processes = Diskretna dogodkovna simulacija administrativnih in medicinskih postopkov, Zdravniški vestnik (tiskana izdaja), 80, 2011, 345–353, (s soavtorji).

Viri in literatura

Bojan Accetto in Rok Accetto, Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, 11, 2002, št. 3, 26–32 (intervju zapisal Anton Grad).
Zupanič Slavec, Zvonka: Accetto, Rok (1951–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000040/#novi-slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 1. zv.: A. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine