Primorski slovenski biografski leksikon

SUPPANCIG (Suppantig, Suppanzig, Suppancich, Suppancizh), aristokratska družina z Brd, pomembna za cerkveno zgod. Malo pred izumrtjem družine v prvi polovici 19. stol. so tri veje S-eve živele na Zalem Bregu (Salimbergo), na Dobrovem in v Šmartnem. S. so bili lastniki večjega števila kolonov. V pražupniji Biljana so se prvi S. pojavili v 16. stol. Njihova grobnica je v desni kapeli ž. c. v Biljani. Grobnica je bila narejena l. 1558. Okoli 1676 in 1679 je v Biljani deloval duhovnik Andrej S. L. 1672 je v Zalem Bregu u. Lavrentij S. V kapeli c. v Biljani je bila oljnata podoba MB, na njej je bil upodobljen tudi grb S-čev. Parcela »Kapelno« v bližini biljanske ž. c. je bila namenjena vzdrževanju grobnice S. v cerkvi. Plošča s te grobnice je vzidana na fasadi cerkve, na plošči iz l. 1658 je ime Jurija S. in družinski grb. Jurij S. je bil zelo zaslužen pri predelavi biljanske ž. c. in pri zgraditvi njenega poznogotskega prezbiterija. Zgradil je tudi hišo na Zalem Bregu, na njenem portalu je letnica 1644. – Jurijev sin Andrej se je rodil 1630, hči Lukrecija se je poročila z Valentinom Teia iz Martinjaka, hči Marina pa z Leonhardom Jasničem. Jurijev brat Boštjan je imel sina Antona (r. 1624). Morda je bil Anton S. oče Petra Adama S., duhovnika in generalnega vikarja gor. nadškofa Attemsa (gl. čl.; pri tem je treba popraviti podatek, da se je rodil v Zalem Bregu in ne v Biljani). Peter Adam S. je na starost živel ponovno v Biljani, iz tega časa je daljši zapis v knjigi mrtvih. 15. avg. 1780 je bil v Biljani krščen Peter Adam S., sin Jožefa Marije in Margerite. Ime je očitno prejel po svojem slavnem sorodniku. Iz družine je bil tudi Dominik Andrej Frančišek (gl. čl.). 5. apr. 1785 je Jožefo (Marijo, Cecilijo), hčer Janeza Antona S. in Katarine (Zali Breg 2), krstil Andrej Franc S. Večkrat so kot botri imenovani člani družine De Reva iz Šmartnega, kjer so živele tri plemenite družine tega imena. Andrej Friderik S. je dal 1776 postaviti osrednji oltar ž. c. v Biljani, r. je bil v začetku 1753 na Zalem Bregu. Na hrbtni strani oltarja v Biljani je napis, ki Andreja Friderika S. označuje kot: Insignis Collegiatae Ecclesiae Posoniensis Canonicus Lector. Andrej Friderik S., doktor teologije, je u. 31. jul. 1816 na Zalem Bregu. Generacijam v družinah S. lahko sledimo v krstnih in mrliških knjigah od začetka 17. stol. pa vse do prve četrtine 19. stol. Pripadali so pokraj. aristokraciji in so se v 17. stol. še poročali s premožnimi kmečkimi družinami, pozneje pa z družinami nižjega plemstva v Brdih in Furlaniji ter Gor. Kot botri so bili večkrat imenovani člani plemenite družine Catterini z Dobrovega. V biljanski cerkvi je tudi mlajša grobnica iz 18. stol., ki jo je dala zgraditi družina Benigni. Po izumrtju družine S. so njeni hiši na Zalem Bregu in del zemljišč odkupili bratje Kocijančiči iz Neblega. Vsaj ena kolonska hiša in kmetija na župi pri Biljani je spadala pod družino Kocijančič. Morda je pred tem ves zaselek spadal k družini S.

Prim.: Krstne, mrliške in družinske knjige župnije Biljana (1600–1850); izjava Lince Marinič, Biljana.

Stres

Stres, Peter: Suppancig. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi947500/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine