Primorski slovenski biografski leksikon

PATERNOLLI, tiskarska družina v Gor.. Ignazio Antonio P. je bil r. 1790 v Strignu na Tridentinskem. Živel je v Trstu kot knjigarnar, od 1812 je bil v Gor. 1. jun. 1837 je pričelo v Gor. delovati njegovo tiskarsko in založniško podjetje (datum nastanka tiskarne je ohranjen v družinski tradiciji). Sicer je P. pred tem založil nekatere izdaje, bile so pa tiskane pri drugih tiskarjih. Prvi večji tisk je P. opravil febr. 1838, sicer pa je spočetka tiskal za potrebe cerkv. oblasti ter gor. Kmetijske družbe. C. L. Bozzi, ki je sestavil seznam tiskov P-eve tiskarne v njenem stoletnem delovanju, ni navedel nobene slov. izdaje. P. je že od začetka svojega delovanja tiskal in zalagal tudi knjige v slov. jeziku. 1838 je tiskal dve pesmarici V. Staniča (Drugi perstavik starih in novih cerkvenih ino drugih pesem... Pesme za kmete ino mlade ljudi). Nekako štiri desetletja je P-eva tiskarna (poleg tiskarne J. K. Seitza) odigrala pomembno vlogo pri slov. tisku v Gor. (droben tisk, periodika, samostojne izdaje), od sedemdesetih let dalje pa so se Slov. oprijeli lastnih tiskarskih podjetij v Gor. (Mailing oz. Hilarijanska tiskarna, Obizzi, Goriška tiskarna itd.). P-evo podjetje je doživelo največji razmah v času 1845–90. 27. febr. 1845 je u. Anton P., ustanovitelj podjetja, nasledil ga je njegov sin Giovanni (1817–91), ki je tiskarno posodabljal. Kot poseben tiskarski uspeh tistega časa omenimo izid Moreilijeve zgod. gor. grofije, Vascottijevo zgod. Kostanjevice pri Gor. in Claricinijevo knjigo o Gor. (1873). Za Slov. so pomembne objave različnih izdaj (prevodi ali izvirna dela) š. Kociančiča, slov. periodični tisk (Umni gospodar, Soča), izvestja gor. gimn. in druge samostojne objave. Po smrti Giovannija P. (v slov. objavah se imenuje tudi Janez P.) sta prevzela tiskarski obrat njegova sinova Guido in Giuseppe (1856–1915), slednji je bil dejanski vodja. P-eva družina se je v letih pred prvo svet. vojno it. nacionalistično opredeljevala (tiskala je tudi gor. it. nacionalistični dnevnik II Corriere di Gorizia). Po Giuseppejevi smrti (bilo je že v času prve svet. vojne in je bila tiskarna ob bojih za Gor. hudo poškodovana) je podjetje prevzel sin Giovanni (Nino, 1888–1923). Nino P. je diplomiral na U v Padovi (Filoz. fak.) in bil pomembna osebnost v kult. življenju Gor. ob koncu prve svet. vojne. Ubil se je pri plezanju v stenah Poldanovca 19. avg. 1923. Na kraju smrti je bila vzidana spominska plošča. P-eva tiskarna je dela v slov. jeziku tiskala še tudi po vojni (npr. Resov Dantejev zbornik). Po smrti Nina P. je vodila podjetje njegova vdova Giuseppina r. Venuti. L. 1929 pa je podjetje predala Edoardu Bressanu in Ginu Campestriniju.

Prim.: Nozze Paternolli-Pellegrini, Gor. 1886; C. L. Bozzi, Un secolo di attività dello stabilimento tipografico Paternolli (1837–1937), Gor. 1937; Plesničar; J. Pisani, StudG 19, 1956, 39–49; B. Marin, StudG 33, 1963, 87–94; B. Berčič, Tiskarstvo na Slovenskem, Lj. 1968, pass.; G. Comelli, L'arte della stampa nel Friuli-Venezia Giulia, 1980, 12, 260, 269.

B. Mar.

Marušič, Branko: Paternolli. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi940420/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine