Slovenski biografski leksikon

Urbančič, rod fužinarjev iz Železnikov na Gorenj. (v sorodstvu s Plavci, gl. SBL II, 371). Težišče njihovega delovanja je bilo sprva v Zgor. Železnikih, kjer je kot prvi v zvezi z železarstvom 1588 omenjen Luka, več kot sto let kasneje (1697) pa družina Urbančič; 1747 Lenart in 1772 Franc, nato so prenesli težišče dela v Spod. Železnike. Kot prvi je omenjen 1737 Martin, 1747 Blaž in 1772 Franc, ki pa je delal tudi še v Zgor. Železnikih. Najvidnejši v rodu je bil Franc Dionizij (1782), lastnik znatnega štev. fužin. dni v Spod. Železnikih, kjer je bil njegov vodilni uslužbenec Ivan (1798); l. 1801 je Franc Dionizij tu prodal bratrancu Jožefu 12 fužin. dni in vse nepremičnine, sam pa že 1779 kupil fužino ob Bistrici nad Kamnikom (obenem tudi imetje Katzenberg), ki jo je vodil do smrti l. 1812, poslej do stečaja 1817 njegova vdova. Poleg Jožefa je imel 2 fužin. dneva v Spod. Železnikih Martin, ki je bil tu predstojnik. Skupaj sta zamenjala peč na volka s plavžem, ki je 1833 že deloval; poročila o njunem delu zasledujemo do 1866. Iz tega rodu je omenjen še Karel, ki je bil vsaj 1752–4 inšpektor Auerspergove fužine v Zagradcu ob Krki. – Prim.: A. Müliner, Geschichte des Eisens in Krain, Görz und Istrien. Wien u. Leipzig 1909, 204 pass., 502 pas.; I. Mohorič, Naše delo 1962, 146-7; Kron 1955, 27 pass., 93–8; Selška dolina v preteklosti in sedanjosti. Železniki 1973, 101 in pass. (M. Verbič). Šorn

Šorn, Jože: Urbančič. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi748180/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine