Slovenski biografski leksikon

Strobl pl. Stroblhof, zgornještajerska plemiška rodbina, katere ena veja se je v zač. 17. st. preselila na Kranjsko. Iz srede 16. st. je znan Jurij ab Arzelberg (Erzberg?); njegov vnuk je bil Štefan, neznano kdaj in kje r., u. v Lj. ok. 1632, komornik v lj. nem. hiši, boter pri krstu 1591, 1614 mest. grof, por. z Nežo. – Njegov najstarejši sin Matija, v Lj. r. neznanega datuma 1607 in u. 4. jan. 1676, borec v 30-letni vojni, se je kot bivši ritmojster ok. 1640 vrnil v Lj., se tu 21. nov. 1643 por. z Uršulo Schifflinger, bil poštar 1644–6. Skoraj nanovo je pozidal od dedičev (prvotni lastniki gospodje von Egkh) von Dienersberg 1645 (?) kupljeni grad Bokalce, poslej imenovan Stroblhof. L. 1645 je postal član kranj. dež. stanov; njegova hči je bila Marija Sidonija, v Lj. kršč. 1. sept. 1644, por. 27. maja 1663 z Vidom Ferd. Fürnpfeilom v. Pfeilheimom. – Matijev sin Volk Žiga, v Lj. kršč. 28. okt. 1645 in u. 10. jan. 1707 se je iz družine najviše povzpel. Bil je paž pri knezu Vajkardu Auerspergu, tedanjem ministru ces. Ferdinanda III., potem potoval, študiral, spoznaval umetnost. Po povratku domov je postal dež. svetnik in sodni prisednik, 1685 odbornik kranj. dež. stanov, 1688 baron. Bil je sijajen pravnik, kot poštni mojster je organiziral stalno poštno zvezo Lj.–Trst. V l. 1680–8 je povečal, olepšal (slikar Almanach, SBL I, 8) bokalški grad. Por. se je 1.) z bogato Ljubljančanko Magdo pl. Gajonzell, kršč. 23. jan. 1654, 2.) z baronico Marijo Eleonoro Polhograjsko, u. 24. jul. 1715, 55 let stara. Volk Žiga je bil dolgoletni prijatelj Valvasorjev, od 8. maja 1700 član Dizmove bratovščine (Der Verpfändte) in ji volil 2000 fl. – Od številnih otrok ga je preživela hči Eva Frančiška, kršč. 9. jun. 1683, u. 19. apr. 1715; njen drugi mož je bil od 1709 grof Volk Hervard Lamberg, ki je podedoval Bokalce, dokupil Čeplje: oba gradova sta ostala v lasti Lambergov do 1817; tedaj ju je kupil Ljubljančan Jožef Seunig st. (SBL III, 297).

Iz druge veje S-ov je bil Rudolf Anton, r. neznano kje 1677, u. 16. jul. 1731 na gradu Čeplje (bokalško gospostvo). Pojavil se je po smrti Volka Žige in se tu naselil neznano kdaj, 1715 pa postal član kranj. dež. stanov. – Prim.: r. matice (ŠkALj); Dizmova bratovščina (DAS); Erberg 64; Schiviz, Krain 5, 10, 28, 147, 178, 181, 183, 259; Valvasor II, 114; III, 430; IX., 106; XI., 291, 565, 566, 567, 703; A. Koblar, IMK 1900, 231; Eugen baron Müller, Zur Gesch. d. Herren v. Stroblhof, Wien (b. 1.; ok. 1908); ZUZ 1922, 100. Šorn

Šorn, Jože: Strobl pl. Stroblhof. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi623700/#slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine