Slovenski biografski leksikon

Strauss – slikarska delavnica v Slovenj Gradcu (ok. 1650–783), ki jo je osnoval Janez S., verjetno priseljen iz Clca in tam r. našivalcu biserov Melhiorju neznano kdaj, u. dec. 1677 v Slovenj Gradcu. L. 1650 omenja Janeza kot slikarja bratovščinska knjiga Rešnjega Telesa, torej se je bil priselil že prej in ni izključeno, da je prevzel delavnico od slikarja Mihaela Scobla (SBL III, 255), ki je tu deloval do 1651. S. je pozneje vršil razne dolžnosti pri upravi mesta, bil celo mest. sodnik; obseg S-ove slik. aktivnosti pa ni znan, razen štirih slik (odkrila Š. Cobelj) na glavnem oltarju pokopal. c. sv. Antona v Ravnah na Kor. (peta izgubljena). Oltar je baročno zasnovan, vendar ima tradic. obliko krilnega oltarja, s središčno sliko patrona sv. Ant. Pušč., na platnu, dat 1674; kompozicijsko in po barvitosti je že povsem prilagojena novemu baroč. stilu. Ostale tri slike: apostola Peter in Pavel na oltarni strani (precej preslikane) in Marijino oznanjenje v predeli (vse na lesu) so iz istega časa, a močneje povezane s tradicijo. S-ov način dela se oslanja na temnejši kolorit in je tipičen za prehod iz gotske tradicije in alpskega manirizma v zgodnji barok. S-ov sin Franc Mihael (gl. čl.) in vnuk Janez Andrej (gl. čl.) sta delavnico prevzela in vodila dalje; vsi trije so bili mojstri baroč. oltarnega slikarstva v oljni tehniki (tudi portret, krajina, tihožitje); iz 185 ohranjenih del vseh treh S-ov je moč zaključiti, da je bila delavnica izredno aktivna in pomembna za razvoj baroč. ustvarjanja na Slov. Štaj. ter se kot taka uvršča med vodilne v slov. baroč. slikarstvu. – Prim.: ELU 4, 691; Fr. Šijanec, ZUZ 1929, 114; Š. Cobelj, Retrospekt. razst. baroč. slikarjev S-ov v Slovenj Gradcu. 1963; D. untersteir. Barockmaler Strauss. Gradec 1964 (katalog); Š. Cobelj, Baročni slikarji Straussi. Mrb 1967 (z lit.); ista, D. Barockmaler Strauss. I, II. Clc 1969. Cbj.

Cobelj, Štefka: Strauss. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi617845/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine