Slovenski biografski leksikon

Schneider, zvonarska družina v Celju, nazadnje v Lj., konec 17. in v 18. st. — Prvi pomembni zastopnik je bil Konrad S., r. in u. neznano kje in kdaj. V Celju je ulival zvonove nekako od 1696 najprej z Nikolajem Urbanom Bosetom, od 1701 pa v lastni zvonarni, in sicer za: 1696 Celje, sv. Jožef, vel. zvon; 1697 sred. večji zvon; 1701 Šmarje; 1711 Celje, sv. Jožef, sred. manjši zvon; 1713 Možjanca, p. c., župn. Cerklje; 1717 Stopiče, ž. c.; 1718 Svetina, Marijina p. c., mali in sred. zvon; 1718 Belec; 1722 Teharje, sv. Ana; 1723 Cerklje; 1724 Stopiče, ž. c. — Njegov sin Gašper Baltazar, r. in u. neznano kje in kdaj, je ulil zvonove: 1726 Celje, ž. c. in Govce, sv. Magdalena, p. c., mali zvon; 1728 Galicija; 1730 Št. Lovrenc; 1732 Zgb, franč.; 1733 Zavodnje-Šoštanj; 1740 Žalec; 1745 Liboje, sv. Neža, p. c.; 1745 Novi klošter, sred. in mali zvon, prepeljana 1803 v Celje, ž. c.; 1752 Mokronog, sv. Trojica, ž. c.; Sava (Radeče), veliki zvon; 1757 Št. Rupert pri Laškem, ž. c.; 1758 Trbovlje, sv. Martin, ž. c., najstarejši zvon; 1760 Sv. Jakob v Dolu, sred. zvon; 1764 Stopno, župn. Škocjan, okr. Krško, p. c.; Svetina, veliki zvon; 1768 Sv. Štefan, Turje, veliki zvon; 1769 Št. Janž, Teharje, p. c., večji zvon; 1770 Sv. Nikolaj pri Laškem, ž. c.; 1773 Martinja vas, Mokronog, sv. Nikolaj, p. c. — Sin Baltazar Tadej, r. in u. neznano kje in kdaj, se je preselil v Lj. in tu imel od 1760 zvonarno na Karlovški c. Njegovi zvonovi so: 1761 Cvišlerji, Kočevje; 1762 Dedindol; Martinja vas, župn. Mokronog; 1765 Homec, ž. c., veliki zvon; 1766 Srednja vas, Bohinj; 1767 Komenda, ž. c., drugi in tretji zvon; Luže, Šenčur; Mavčiče; Studenec pri Krškem, ž. c., drugi zvon; 1768 Blagovica, ž. c. — Njegova vdova Marija Ana je prevzela zvonarno (iz njene delavnice je 1768 veliki zvon za Grad, Cerklje) in se por. z lj. zvonarjem Jan. Jak. Samassom (SBL III, 190). — Prim.: za Konrada: I. Orožen, Celska kronika. Celje 1854, 150, 153; isti, III, Cilli 125, 395; isti, IV, Tüffer 250; ZZ 155, 271, 272; J. G. Seidl, Stm Zft 1838, H. I, 96; I. Kukuljević, Nadpisi sredovječni i novovjeki. Zgb 1891, 6; I. Šašclj, Carn. 1912, 231; Marolt, Dekanija Celje. Mrb 1931–2, 209, 247, 250; J. Orožen, Kron 1935, 162; K. Dočkal, Naša zvona … Zgb 1942, 108. — Za Gašperja Baltazarja: I. Orožen, Celska kronika 153, 183, 184; isti, III, Cilli 78; isti, IV, Tüffer 247, 250, 345, 365, 374, 377, 391; ZZ 155, 272, 461; I. Kukuljević, Nadpisi sredovječni i novovjeki … Zgb 1891, 351; I. Šašelj, Carn. 1912, 231; Stele, Polit. okraj Kamnik. Lj. 1929, 324; Marolt, Dekanija Celje. Mrb 1931–2, 15, 123, 209, 211, 219, 220, 246; K. Dočkal, Naša zvona … Zgb 1942, 108 — Za Baltazarja Tadeja: I. Vrhovec, Lj. meščanje … Lj. 1886, 282; isti, Die wohllöbl. landesfürstl. Hauptstadt Lb. 1886, 174; ZZ 140, 268, 272, 505; I. Šašelj, Carn. 1912, 227, 230; 1916, 83; Stele, Polit. okraj Kamnik. Lj. 1929, 324, 364. — Za Marija Ano: ZZ 140, 268, 272. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Schneider. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi546296/#slovenski-biografski-leksikon (14. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine